Książki dotyczące przyjmowania Komunii Świętej na klęcząco

"Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku” (Ps 95, 6-7).

„Tak, przede Mną się zegnie wszelkie kolano” (Iz 45, 23).

„aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2, 10).

„Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
przed Twoim Bogiem zginaj kolana”.

W związku z doniosłym i historycznym spotkaniem z Biskupem Athanasiusem Schneiderem – wydarzenie dla Kościoła w Polsce! – warto przypomnieć sobie i innym (!) o dostępnych nam, ważnych opracowaniach dotyczących czci i szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, w szczególności zachowania biblijnego i katolickiego gestu klękania przed Panem Bogiem – zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Mamy w języku polskim do dyspozycji przynajmniej trzy książki, które w sposób jednoznacznie afirmatywny, pozytywny, zgodnie z rzymskokatolicką wielowiekową praktyką, przedstawiają tę kwestię. Książki te będzie można nabyć dzisiaj – w środę – w Poznaniu na spotkaniu z Księdzem Biskupem. Podaję dane bibliograficzne oraz linki, które umożliwią nam także zakup via internet:

1. Bp Athanasius Schneider, Dominus est. Refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.

sanctus.com.pl/szczegoly/1828/dominus_est

2. Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2012.

sacerdoshyacinthus.wordpress.com/nowa-ksiazka-ks…

3. Maria Kominek OPs, Stanisław Krajski (red.), Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013.

komunianakolanach.wordpress.com/…/w-dniu-28-luteg…

Nabywajmy te opracowania!
Przekazujmy je Polakom w kraju i za granicą!
Informacje o tych książkach prześlijmy, komu tylko można –

np. ten link:

sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/ksiazki-dotycza…

Więcej zob.: sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/ksiazki-dotycza…