Clicks855
csk.news
1

Vážne? Francúzsky arcibiskup "vážne" rozpráva o biskupkách

Aby sa stal biskupom, „či už sa jedná o muža alebo ženu“, musíte mať možnosť „urobiť rozhodnutie a viesť“, arcibiskup Poitiers Pascal Wintzer z Francúzska na La-Croix.com (25. júna) v kontexte zosmiešnenej kandidatúry Anny Soupa na arcibiskupa Lyonu.

Niekto musí Wintzerovi povedať, že ženy sa biskupmi stať nemôžu.

Zároveň tvrdí, že oppoite moc nie je hlboká povaha biskupstva, pretože biskupi „nie sú v prvom rade vodcami“.

Vyzýva na „opätovné prečítanie“ ministerstva biskupov a na diskusiu o možnostiach a rozhodnutiach, ktorým je potrebné vážne čeliť „rovnako ako otázka, ktorú položila Anne Soupa, je vážna“.

Existuje nebezpečenstvo, že ak Wintzer bude takto hovoriť ďalej, nebude braný vážne.

Obrázok: Pascal Wintzer, #newsRivdoutdkh

Sv.Prokop
Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá …More
Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen. (Ř 1, 21-25)