Clicks3.3K
Ewelina Anna
126

Ekskomunika Kościoła za Komunię Świętą do ręki.

"Synod w Konstantynopolu, znany jako in trullo (nie zaliczany do soborów powszechnych, odbywanych w tym mieście), zakazał wiernym udzielania sobie samym Komunii (co ma miejsce, gdy święte postacie umieszczane są na rękach wiernych). Zadekretował karę ekskomuniki na czas jednego tygodnia dla tych, którzy uczyniliby to w obecności biskupa, kapłana czy diakona." (Żródło cytatu)

Arianie w pewnym momencie, zajmując cały Kościół, zmuszali wiernych do Komunii Świętej na rękę, aby podważyć naukę o Synu Bożym.

Komunia na rękę jest zawsze przeciwko Bóstwu Chrystusa.

Jeżeli jest prawdą, jak twierdzą święci, że Bóg akceptuje każde słowo i gest we Mszy Świętej w Tradycyjnym Rycie Rzymskim, to również przyjmowanie Komunii Świętej wedle tego świętego obyczaju jest aprobowane przez Boga. A więc jest prawdziwe i leczące dla wszelkich odstępstw, wynaturzeń i aberracji.

Komunia Święta na klęcząco i do ust z użyciem pateny, klęcznika, balustrady komunijnej, z białym, lnianym obrusem stanowi niezbędne minimum zewnętrzne zabezpieczenia godności Najświętszego Sakramentu.

"Św. Sykstus (ok. 115): "Naczyń liturgicznych nie może dotykać nikt prócz osób poświęconych Panu".

Św. Eutychian, Papież (275-283) zabraniał wiernym brania konsekrowanych Hostii w ręce.

Św. Bazyli Wielki, Doktor Kościoła (330-379): "Otrzymywanie Komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań".

Św. Bazyli uważał praktykę tę za tak poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jako ciężkie przewinienie.

Synod w Saragossie (380) ekskomunikował każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię św. do ręki. Dekret ten został później potwierdzony przez Synod w Toledo.

Św. Leon Wielki, Papież (440-461) energicznie bronił praktyki udzielania Komunii do ust wiernych i stanowczo wymagał od nich posłuszeństwa w tej kwestii.

Synod w Rouen (650) potępił zwyczaj przyjmowania Komunii św. do ręki - w celu powstrzymania rozpowszechnionych nadużyć wynikających z tej praktyki, jak również by zapobiec ewentualnym świętokradztwom..." (Źródło cytatu).

Sposób traktowania przez katolików Najświętszego Sakramentu był powodem zazdrości liderów innowierców. Jednocześnie była to wiedza, którędy należy rozmontowywać Wiarę katolicką. Uniżenie przed Bogiem w Najświętszym Sakramencie jest centralną kwestią kultury polskiej i katolickiej. Kto wywraca tę zasadę, niszczy kulturę polską i katolicką, czyli przeznacza masz Naród na zniszczenie.

Czyli jest kolekcjonerem odchodów korników.

Żydowski sposób myślenia o religii katolickiej nie wyczerpuje myślenia Polaka i Katolika. O Komunii Świętej na rękę mogą sobie perorować protestanci, Żydzi, masoni, inni niszczyciele Kościoła. To nie jest jednak jedyna perspektywa postrzegania Najświętszego Sakramentu.

Podczas ariańskich prześladowań katolików, osadzali w więzieniach biskupów i kapłanów wiernych Kościołowi a ludzi za cześć dla Chrystusa Eucharystycznego prześladowano tak, jak prześladuje się dzisiaj. Zmuszano wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na stojąco i do ręki.

Wierni a szczególnie kobiety, chcąc zachować szacunek do Najświętszego Sakramentu, szyły chusteczki, na które brały Hostię, by nie dotykać dłonią Ciała Pańskiego.

Chusteczki te już w czasach Świętego Atanazego wydłużyły się do trzymanej przez akolitów chusty, by po kilku wiekach spocząć jako obrus na balustradzie komunijnej.

Jeśli tego nie uczą na studiach teologicznych to kim są nasi księża i teologowie? Darmowymi agentami judaizmu? Smutne to. W tym kontekście mówienie o konieczności powrotu do Komunii Świętej na rękę jest kolejnym prześladowaniem Chrystusa w Kościele, jak za czasów arian.

Źródło: swietatradycja.wordpress.com/…/ekskomunika-za-…
Marek Piotrowski
Po co cytować podobne przeinaczenia?
Przykład:
=======================
Kolejno Św. Bazyli Wielki, Doktor Kościoła (lata 330-379):
Otrzymywanie Komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań. Św. Bazyli uważał praktykę tę za tak poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jako ciężkie przewinienie.
==========================

nie podano konkretnego dzieła świętego Bazy…More
Po co cytować podobne przeinaczenia?
Przykład:
=======================
Kolejno Św. Bazyli Wielki, Doktor Kościoła (lata 330-379):
Otrzymywanie Komunii do ręki dozwolone jest jedynie w czasach prześladowań. Św. Bazyli uważał praktykę tę za tak poważne nadużycie, że nie wahał się traktować jej jako ciężkie przewinienie.
==========================

nie podano konkretnego dzieła świętego Bazylego (a jest nim „List 93”). Chyba specjalnie, żeby czytający nie sprawdził, bowiem fragment mówi o czymś zupełnie innym:
"Przystępowanie nawet codzienne do Komunii i przyjmowanie świętego Ciała i świętej Krwi Chrystusa jest rzeczą piękną i zbawienną. (...) My wszakże tylko cztery razy w tygodniu przystępujemy do Komunii: w dzień Pański, w czwartek, piątek i sobotę, jak również i w inne dni, jeśli przypada na nie obchód pamięci jakiegoś świętego. Jeśliby zaś ktoś w czasie prześladowań, gdy brak kapłana lub posługującego, zmuszony był Komunię przyjmować z rąk własnych, to zbędną jest rzeczą wskazywać, iż nie ma w tym nic zdrożnego, jako że od dawna stosowany zwyczaj praktykę taką poświadcza" (List 93)[i].
Jak widać:

· Tekst nie dotyczy przyjmowania Komunii Świętej do ręki podczas Mszy Świętej z rąk kapłana, lecz przechowywania Jej w domu i samodzielnego komunikowania

· Tekst pozwala na podobne (znacznie dalej liberalne niż dzisiejsze praktyki) w czasie prześladowań, ale niczego nie „zabrania”, a tym bardziej nie „uważa tego za ciężkie przewinienie)

[i] cytat zaczerpnąłem od o.Jacka Salija mateusz.pl/ksiazki/js-npp/js-npp_18.htm (dostęp 20.02.2021)
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU and one more user link to this post
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+

Synod w Saragossie (380) ekskomunikował każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię św. do ręki.

Dekret ten został później potwierdzony przez Synod w Toledo.
.
Marek Piotrowski
Muszę przyznać, że manipulacja zawarta w powyższym tekście zapiera dech. Pretekstem do jej napisania był kanon 3 Synodu w Saragossie, który brzmiał:
„Kto przyjmuje w Kościele Eucharystię, ale jej nie spożywa, ma być wyłączony”.[i]
Potwierdził to Synod w Toledo w Kanonie14.
Jak widać, mowa jest o czymś zupełnie innym: chodzi o to, że Komunię Świętą należy spożyć od razu po otrzymaniu Jej na Mszy …More
Muszę przyznać, że manipulacja zawarta w powyższym tekście zapiera dech. Pretekstem do jej napisania był kanon 3 Synodu w Saragossie, który brzmiał:
„Kto przyjmuje w Kościele Eucharystię, ale jej nie spożywa, ma być wyłączony”.[i]
Potwierdził to Synod w Toledo w Kanonie14.
Jak widać, mowa jest o czymś zupełnie innym: chodzi o to, że Komunię Świętą należy spożyć od razu po otrzymaniu Jej na Mszy Świętej, a nie zabierać do domu. Nie tylko nie ma tu „wykluczania każdego, kto odważyłby się przyjmować Komunię Świętą do ręki” ale tekst pozwala przypuszczać, że rozdawano ją do ręki (bo wówczas można ją wynieść).

[i] Cytat za Paweł Wygralak "Sposoby udzielania Komunii Świętej w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich. Nauczanie Onców Kościoł i wskazania synodalne (II i VIII wiek)", researchgate.net/…_wskazania_synodalne_II-VIII_w (dostęp 20.02.2021)
Nemo potest duobus dominis servire !
Podczas ariańskich prześladowań katolików, osadzali w więzieniach biskupów i kapłanów wiernych Kościołowi a ludzi za cześć dla Chrystusa Eucharystycznego prześladowano tak, jak prześladuje się dzisiaj.

Zmuszano wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na stojąco i do ręki.
franciszek44
czyli, jak widzisz, NIC NOWEGO !
a mija sie z PRAWDA ten, kto twierdzi, ze raz uzyskane dobra sa bezpieczne ...zdania sw. Pawla o wierze jako darze w glinianych naczyniach stosuja sie takze i do naszej 'koronawirusowej" nowej rzeczywistosci..
Ewelina Anna
Ewelina Anna
Biorą się kapłani za prawdziwą, nieekumeniczną obronę najświętszej Wiary? Szkoda, że na Frondzie, manipulatorze dla katolemingów, ale może i oni się kiedyś nawrócą. Doskonały artykuł. Żeby nie był odrobiną słodyczy w beczce stręczenia do świętowania judaizmu i dialogu kulturowego z islamem.

A kiedy wreszcie polski Kościół zacznie mówić prawdę o rewolucji SVII i o herezji watykańskiej? Daj Boże, …More
Biorą się kapłani za prawdziwą, nieekumeniczną obronę najświętszej Wiary? Szkoda, że na Frondzie, manipulatorze dla katolemingów, ale może i oni się kiedyś nawrócą. Doskonały artykuł. Żeby nie był odrobiną słodyczy w beczce stręczenia do świętowania judaizmu i dialogu kulturowego z islamem.

A kiedy wreszcie polski Kościół zacznie mówić prawdę o rewolucji SVII i o herezji watykańskiej? Daj Boże, może mury pękają, jak takie rzeczy się czyta...

Nie da rady obronić już modernizmu więc zaczyna się mówić rzeczy, o których Kościół zawsze wiedział. Jest to walką o podtrzymanie walącego się modernizmu, czy rzeczywista postawa obrony Wiary?

Jeśli to usiłowania obrony modernistycznego porządku kapaniem słodyczą prawdy w odmęty zakłamania to trzeba by wypowiedzieć za świętymi, modernizmowi - won z Kościoła. Może jednak, nie to?

Bez powrotu do całej prawdy Wiary katolickiej i czystego katolickiego kultu może być taka wypowiedź próbą uwiarygadniania walącego się modernizmu. Mam nadzieję, że jednak jest to początek dopuszczania całej prawdy do głosu w publicznej przestrzeni.

www.fronda.pl/a/nie-warto-sie-d…
5 more comments from Ewelina Anna
Ewelina Anna
Wymuszanie na ludziach Kościoła innej postawy niż ta apostolska jest tym samym, co w dobie autostrad korzystanie w drodze do pracy z miejskich kanałów, bo przecież w czasie ostatniej wojny była taka lokalna „tradycja” przemieszczania się kanałami w obrębie okupowanej Warszawy.
Ewelina Anna
Istniejąca w czasach prześladowań Kościoła praktyka brania Komunii Świętej przez świeckich i udzielania sobie samemu Najświętszego Sakramentu była wymuszona przez okres prześladowań i brak dostępności do prezbitera, który by odprawił Mszę Świętą i udzielił wiernym Komunii Świętej. Praktyka ta wynikała z braku dostępności kapłanów, z prześladowań chrześcijan i z konieczności donoszenia Ciała …More
Istniejąca w czasach prześladowań Kościoła praktyka brania Komunii Świętej przez świeckich i udzielania sobie samemu Najświętszego Sakramentu była wymuszona przez okres prześladowań i brak dostępności do prezbitera, który by odprawił Mszę Świętą i udzielił wiernym Komunii Świętej. Praktyka ta wynikała z braku dostępności kapłanów, z prześladowań chrześcijan i z konieczności donoszenia Ciała Pańskiego tam, gdzie nie było możliwości odprawić Ofiary. Świeccy zabierali Komunię Świętą do domów i zanosili ludziom ukrywającym się przed prześladowaniami i to spowodowało powstanie zwyczaju dawania Komunii na rękę świeckiego, Ale nie był to pierwotny apostolski zwyczaj o czym dokumenty świadczą. W późniejszych czasach zwyczaj ten eliminowano i traktowano jako poważne nadużycie opatrzone karami kościelnymi. Eucharystyczny Chleb był umocnieniem męczenników. Są w zapisach soborów i synodów sformułowania o Komunii Świętej będącej źródłem siły męczenników, stąd ukrywający się chrześcijanie chcieli przyjmować Komunię niezależnie od warunków, które temu towarzyszyły.

Ludzie umierający za Chrystusa chcieli być umocnieni Ciałem Pańskim na życie wieczne tracąc doczesne.
Dlatego też donoszono im Najświętszy Sakrament w odległe miejsca i do domów czy miejsc ukrycia. Ale ta praktyka była potępiona w sytuacjach, kiedy kapłan był dostępny.

Groziła za to ekskomunika.

Tradycją apostolską było dawanie Pana Jezusa do ust a okresy prześladowań wymogły zmianę obyczajów, z czym Kościół później walczył i powracał do apostolskiej Tradycji dawania Ciała Pańskiego do ust.

Wymuszanie na ludziach Kościoła innej postawy niż ta apostolska jest tym samym, co w dobie autostrad korzystanie w drodze do pracy z miejskich kanałów, bo przecież w czasie ostatniej wojny była taka lokalna "tradycja" przemieszczania się kanałami w obrębie okupowanej Warszawy.
Ewelina Anna
Pozostaje mieć nadzieję, że w następnym pokoleniu znajdą się katolicy, w tym Polacy, którzy zamkną się w skarbcu i arsenale Kościoła Katolickiego przed morowym powietrzem, które niesie za sobą judaizm wraz z czambułami sekt, które dosiadają witalnych sił neopogaństwa.
Ewelina Anna
Czy pozwolimy w tej kwestii prawdzie dojść do głosu w tym pokoleniu? Wątpię.
Dlaczego? Gdyż to i poprzednie pokolenie pozwoliło się bezkrytycznie zainfekować judeoprotestanckim myśleniem o religii katolickiej. Porównaj nieustanne boje i wykwity kolejnych interpretacji SVII.
Ewelina Anna
W oceanie hejtu przeciwko Komunii Świętej do ust i na kolanach powyższy artykuł jest tylko niewielką iskierką próbującej dojść do głosu prawdy.
henryk33 shares this
3
Ekskomunika Kościoła za Komunię Świętą do ręki.

Ekskomunika Kościoła za Komunię Świętą do ręki.
Tymoteusz
Komunia na rękę jest zawsze przeciwko Bóstwu Chrystusa.

„Uniżenie przed Bogiem w Najświętszym Sakramencie jest centralną kwestią kultury polskiej i katolickiej. Kto wywraca tę zasadę, niszczy kulturę polską i katolicką, czyli przeznacza masz Naród na zniszczenie.”
PiotrM
To dla was kochani:

www.youtube.com/watch
Ewelina Anna
@PiotrM Proszę. Ta wiedza to skarbiec Kościoła, nie mój własny, proszę brać garściami.
PiotrM
Ewelina Anna, mogę wrzucić twój tekst na mój skromny kanał bo robię filmik o Neokatechumenacie ?
Ewelina Anna
@Tymoteusz Właśnie miałam robić kawę, chyba nie będzie potrzebna. Dzięki.
Ewelina Anna
@Tymoteusz No a jak mówiłam, że to Pierdolio, to się ludzie gorszyli. No a nie?