Marek Piotrowski
Ważny tekst
Pius X nauczał, że muzułmanie wierzą w prawdziwego Boga. Pius X nauczał, że muzułmanie, którzy nie wierzą w Bóstwo Chrystusa, jednocześnie przyjmują jedynego i prawdziwego Boga: Niewiernymi są ci,…More
Pius X nauczał, że muzułmanie wierzą w prawdziwego Boga.
Pius X nauczał, że muzułmanie, którzy nie wierzą w Bóstwo Chrystusa, jednocześnie przyjmują jedynego i prawdziwego Boga:
Niewiernymi są ci, którzy nie zostali ochrzczeni i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, gdyż albo wierzą w bożki i oddają im cześć, tak jak poganie, albo przyjmując co prawda jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Mesjasza, który już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani nawet w takiego, który miałby dopiero przyjść, jak na przykład muzułmanie i im podobni ("Katechizm Katolicki św. Piusa X"; Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu; str. 60; żródło: wds.pl patrz także wersja internetowa w jęz. angielskim: CATECHISM OF SAINT PIUS X: The Ninth Article of the Creed, Those Outside the Communion of Saints, 12 Q. Who are infidels?; źródło: sensusfidelium.us).
Pius XI potwierdził to nauczanie i poszedł jeszcze dalej, gdyż nauczał, że (oprócz chrześcijan) ogromna większość ludzkości wierzy w Boga i oddaje …More