Clicks647

Matka Boża: Moja Obecność i znaki, które pokazuję na niebie, oraz inne przejawy obecności są odrzucane

KSIĘGA PRAWDY

środa, 3 sierpnia 2011 roku, godz. 9.45

Moje dziecko, nie ma potrzeby lękać się w tym Dziele, ponieważ zostało przepowiedziane, że będzie miało miejsce nawrócenie.

Niestety, nie wszyscy ludzie będą zbawieni lub mogą być zbawieni. Ci, którzy obecnie prześladują na świecie Mojego Najdroższego Syna, są gorsi od tych, którzy skazali Go podczas Ukrzyżowania. Ponieważ Mój Syn umarł, aby wybawić ludzkość od grzechu, lekcja o potrzebie czci dla Mojego Syna została przyswojona na całym świecie. Wielu, którzy znają prawdę, decyduje się ją lekceważyć.

Tak wiele razy byłam posyłana, aby zachęcać do modlitwy na całym świecie, ale Moje ostrzeżenia dane dzieciom były przez cały ten czas zapomniane. Dzisiaj, gdy objawiam się poprzez wizjonerów w różnych krajach, nie tylko są oni lekceważeni, ale także cierpią z powodu ośmieszania. Moja Obecność i znaki, które pokazuję na niebie, oraz inne przejawy obecności są odrzucane. Nawet księża i biskupi lekceważą Moje ostrzeżenia. Także oni odwrócili się od wiary w Boskie Interwencje. Jakże są zaślepieni i odrzucają pomoc ode Mnie, ich umiłowanej Matki.

Mój Syn cierpi tak bardzo, że Serce Mi pęka, gdy Go widzę dzisiaj w Agonii z powodu zła grzechu. Moje dzieci nie zdają sobie sprawy, jakie On cierpi męki, widząc okrucieństwa człowieka, których jest świadkiem na świecie.

Moje dziecko, przypomnij Moim dzieciom, że Ja się ukażę na świecie jeszcze niewiele razy, ponieważ nadszedł czas na ostateczną bitwę, w której zmiażdżę głowę węża.

Moje dzieci muszą wiedzieć, jak bardzo Mój umiłowany Syn je kocha i jak się o nie troszczy. Nalegam, aby otworzyli swoje serca i okazali Mu miłość i współczucie, na które zasługuje. On, wasz Zbawiciel, Który ochotnie przyjął śmierć w najbardziej okrutnej formie, aby was zbawić, chce teraz to pokolenie uratować z sideł szatana.

On, zwodziciel, śmieje się, Moje dziecko, ponieważ wie, że odniósł sukces, kradnąc drogocenne dusze. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz, żeby Mój Syn został wysłuchany podczas Ostrzeżenia i aby Jego Dar Odkupienia został przyjęty z pokorą i otwartymi ramionami.

Zapamiętajcie, że jako wasza Matka zawsze będę błagać o łagodność dla Moich dzieci. Moje Łzy płyną z powodu tych, którzy nie chcą słyszeć prawdy, ponieważ tylko poprzez nieustanną modlitwę stanie się, że te nieszczęsne dusze będą mogły zostać odkupione.

Wasza umiłowana Matka
Matka Boża
Królowa Bolesna

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/message-from-vi…

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA BOŻA: Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia wielkich znaków

Matka Boża: Pozwólcie Mi, abym wam pomogła jako Matka Zbawienia, a jest to Mój ostatni tytuł z Nieba

Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca

________________________________________________________________