Edward7
211.5K

Badania wykazały że; Szczepionki C-19 uszkadzają wszystkie serca

Bezobjawowe zapalenie mięśnia sercowego może występować częściej, niż kiedykolwiek oczekiwano... Szczepionki zamiast zatrzymać pandemię, uszkodziły mięśnie sercowe milionów osób...

IGOR CHUDOW

Nowe badanie naukowe przeprowadzone przez "Nakahara" i wsp. przebadali osoby zaszczepione na Covid-19, aby sprawdzić, czy występują u nich „ciche” zmiany w funkcjonowaniu mięśnia sercowego, które mogłyby wykryć standardowe testy radiologiczne. Badanie pokazuje bardzo niepokojące wyniki.

Naukowcy zmierzyli wychwyt 18fluoru-fluorodeoksyglukozy (18F-FDG) przez mięsień sercowy. F-FDG ma molekularne podobieństwo do glukozy. Jednakże 18F-FDG nie metabolizuje tak jak glukoza. Dlatego też skany PET mogą go wykryć, a jego obecność wskazuje na nienormalnie wysokie zapotrzebowanie mięśnia sercowego na glukozę, co wskazuje na nieprawidłową czynność serca. Więcej na ten temat tutaj .

Wnioski: Ogniskowy mięsień sercowy 18 F-FDG w mięśniu sercowym obserwowany w onkologicznym badaniu PET/CT wskazuje na istotnie zwiększone ryzyko wystąpienia mnogich nieprawidłowości w obrębie mięśnia sercowego .
Rzeczywiście, oto co wynika z badania Nakahary:

WYNIKI

Do badania włączono 303 nieszczepionych pacjentów (średni wiek 52,9 lat; 157 kobiet) i 700 zaszczepionych pacjentów (średni wiek 56,8 lat; 344 kobiety). U zaszczepionych pacjentów stwierdzono ogólnie większy wychwyt FDG przez mięsień sercowy w porównaniu z pacjentami nieszczepionymi (mediana SUVmax, 4,8 vs mediana SUVmax, 3,3; P < 0,0001). Wartość SUVmax mięśnia sercowego była wyższa u zaszczepionych pacjentów niezależnie od płci (mediana zakresu 4,7–4,9) lub wieku pacjenta (mediana zakresu 4,7–5,6) w porównaniu z odpowiadającymi im grupami nieszczepionymi (mediana płci 3,2–3,9; mediana wieku 3,3–3,3 ; P zakres, <.001-.015). Ponadto, zwiększony wychwyt FDG przez mięsień sercowy zaobserwowano u pacjentów zobrazowanych 1-30, 31-60, 61-120 i 121-180 dni po drugim szczepieniu (mediana zakresu SUVmax, 4,6-5,1), a zwiększony wychwyt po tej samej stronie pachowej zaobserwowano u pacjentów zobrazowanych 1 -30, 31-60, 61-120 dni po drugim szczepieniu (mediana zakresu SUVmax, 1,5-2,0) w porównaniu z pacjentami nieszczepionymi ( zakres P , <0,001-<0,001).

To nie powinno się wydarzyć! Szczepionka przeciwko Covid-19 nie powinna w żaden sposób wpływać na serce. Obiecano, że „pozostanie w ramieniu”. Wybuchowe wnioski z badania zostały omówione w artykule wstępnym , który redaktor magazynu, dr Bluemke, czuł się zobowiązany opublikować.

Artykuł wstępny doktora Bluemke jest w pewnym stopniu przepraszający i w niewielkim stopniu pochwala szczepionki przeciwko Covid-19.

Opracowanie szczepionek na Covid-19 z informacyjnym RNA (mRNA) to niezwykła historia biotechnologii. Opracowanie tradycyjnych szczepionek zajęło 5–10 lat, natomiast opracowanie szczepionek przeciwko Covid-19 zajęło mniej niż rok. Dla porównania, najszybszą wcześniej opracowaną konwencjonalną szczepionką była szczepionka przeciw śwince, której czas działania wynosił 4 lata.

Doktor Bluemke również nie przebiera w słowach. Wyjaśnia, że ustalenia nie są dziełem przypadku:

Główne wyniki: bezobjawowi pacjenci zaszczepieni na Covid-19 przed PET mieli o około 40% większą aktywność radioznacznika w mięśniu sercowym niż osoby nieszczepione. Wartość P była niska, mniejsza niż 0,0001. Oznacza to, że tylko w jednym przypadku na 10 000 wyniki te wystąpią przypadkowo.

W artykule redakcyjnym stwierdza się, że nie ma racjonalnego sposobu ignorowania i wyjaśniania negatywnych wyników badań Takahary i wsp. dotyczących zapalenia mięśnia sercowego:

Producenci szczepionek są świadomi niekorzystnych skutków szczepionek mRNA. Te działania niepożądane prowadzą do uchylania się od szczepień. Wyniki badania Nakahary i wsp. sugerują, że łagodne, bezobjawowe zapalenie mięśnia sercowego może występować częściej, niż kiedykolwiek oczekiwano . To z kolei potwierdza hipotezę o cięższym ogólnoustrojowym zapaleniu związanym ze szczepieniem mRNA u niektórych pacjentów z objawowym zapaleniem mięśnia sercowego.

Dr Bluemke wzywa do dalszych badań w tej sprawie:

Badacze zrozumieli, że ich pierwszy wynik był jedynie punktem wyjścia. Następnie przeprowadzili obszerne „analizy wrażliwości”, tj. przyjrzeli się tym samym danym z wielu różnych kierunków. A co jeśli uwzględnimy różnice wiekowe pomiędzy grupami i liczbę szczepień? Jeśli szczepienia mRNA rzeczywiście powodują bezobjawowe zapalenie mięśnia sercowego, czy efekt nie byłby bardziej prawdopodobny wkrótce po szczepieniu, a nie 6 miesięcy później? Wielu z nas, którzy otrzymali szczepionki przeciwko Covid-19, miało objawy grypopodobne natychmiast po szczepieniu – być może u tych z nas, u których występują częste reakcje grypopodobne, występowałoby również więcej zapalenia mięśnia sercowego ? Czy przeszkoleni czytelnicy mogliby dostrzec różnice wizualnie? A może różnice były widoczne dopiero po umieszczeniu interesujących obszarów na sercu, które mogły zostać przypadkowo przemieszczone? I tak dalej. Wielcy badacze są także sceptyczni – muszą sami udowodnić wyniki.

Czy wzrost zapalenia mięśnia sercowego wynikał z tego, że kilku pechowych pacjentów osiągało wysokie średnie wyniki, podczas gdy większość osób nie miała na to wpływu?

Niestety tak nie jest: wszystkie kwartyle zostały dotknięte w sposób szkodliwy, jak pokazuje ten obraz:

ZALEŻNOŚĆ DAWKA-ODPOWIEDŹ JEST DOWODEM PRZYCZYNOWOŚCI!

Czy istnieje zależność dawka-odpowiedź stanowiąca kolejny dowód na związek przyczynowy? Czy możemy sprawdzić, czy wyższa dawka szczepionki Moderna powoduje WIĘCEJ problemów z sercem niż szczepionka firmy Pfizer o niższej dawce?

Przypomnijmy, że badania dotyczące innych tematów, takich jak przebieg ciąży, wykazały o 42% większy wskaźnik poronień i o 93% większy wskaźnik zgonów noworodków w przypadku szczepionki Moderna (szczepionka o wyższej dawce) w porównaniu z firmą Pfizer.

A co z badaniem Nakahary, o którym rozmawiamy? Pokazuje słabszy, ale podobny wzór większej reakcji ze względu na Modernę:

Autorzy twierdzą, że „nie ma różnicy” pomiędzy firmą Pfizer i Moderną. Jednak istnieje różnica. SUVmax pacjentów zaszczepionych firmą Pfizer wyniósł 4,7, a pacjenci zaszczepieni szczepionką Moderna (pamiętajmy, że Moderna to większa dawka) mieli większy SUVmax wynoszący 5,1. Różnica nie osiągnęła istotności statystycznej, prawdopodobnie ze względu na małą liczebność próby.

CZY ZŁE SKUTKI USTĘPUJĄ WRAZ Z UPŁYWEM CZASU?

Niestety, sporządzony przez naukowców wykres SUVmax w czasie nie pokazuje całkowitego wyzdrowienia w ciągu 180 dni (pół roku), wciąż powyżej poziomu u osób nieszczepionych:

MOGLI PRZETESTOWAĆ. TO SĄ BADANIA KLINICZNE SZCZEPIONKI NA COVID!

Badanie czynności serca poprzez wychwyt F-FDG, czyli standardowe badanie radiologiczne, to badanie, które uważni naukowcy prowadzący badania kliniczne szczepionki przeciwko COVID mogą przeprowadzić na kilkuset pacjentach. Czujne agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo szczepionek mogłyby zażądać przeprowadzenia takich testów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa. Zdecydowali się tego nie robić, a ich sponsorzy (Pfizer i Moderna) zarobili dużo pieniędzy na sprzedaży niepotwierdzonych i nieprzetestowanych szczepionek na Covid-19.

Szczepionki zamiast zatrzymać pandemię, uszkodziły mięśnie sercowe milionów osób.
Mam nadzieję, że zaszczepione osoby będą mogły domagać się odszkodowania za uszkodzone serca. Rzeczywistość jest niestety taka, że szkody najprawdopodobniej zostaną zignorowane, a miliarderzy szczepionkowi będą cieszyć się swoim nowo zdobytym bogactwem, podczas gdy histeryczna prasa sponsorowana przez firmę Pfizer będzie nas straszyć nowymi rozrywkami. Co myślisz?
https://www.blacklistednews/com/article/85390/covid-vaccines-damage-all-hearts-study.html?

„Szczepionki” na Covid-19 zostały nie tylko bioinżynieryjnie zaprojektowane jako broń biologiczna zmieniająca człowieka…..

Shawna Paul Melville
Podróż kropek kwantowych grafenu klatryny od wstrzyknięcia do neuronu.

Wokół szczepionek mRNA/nanocząsteczek lipidowych panuje zdecydowanie zbyt duże zamieszanie. Organizmy składają się z 4 składników: białek, węglowodanów, lipidów (tłuszczów) i kwasów nukleinowych (materiału genetycznego lub RNA). 1 Syntetyczny RNA wymaga lipidów, aby przedostać się przez organizm do komórek.

W momencie wstrzyknięcia łączą dwie fiolki. PEGylowany tlenek grafenu (nanocząsteczki lipidów) w jednej fiolce w połączeniu z drugą fiolką zawierającą mRNA (materiał genetyczny). Po połączeniu stają się znane jako grafenowe kropki kwantowe. Twój „hydrożel”. Jest tylko 6 godzin, aby ta połączona trucizna dostała się w czyjeś ramię. Po wstrzyknięciu GQD dostaje się do krążenia, zakażając najpierw układ odpornościowy i aktywując odpowiedź immunologiczną organizmu. Komórki nerwowe organizmu zostają następnie zakażone GQD.

Aby korona neuronowa 2 Vitaliano mogła wejść, konieczne było wykorzystanie szlaku NF-kB, czyli samego układu odpornościowego. W tym celu wykorzystał słynną linię komórkową HEK293 połączoną z jeszcze bardziej znanym sv40, który pełni rolę klucza. Wykorzystuję także te linie komórkowe, aby syntetyczny RNA był kompatybilny z ludzką tkanką. 3

I odwrotnie, mRNA nie tylko infekuje układ odpornościowy, ale także infekuje inne komórki w organizmie za pomocą systemu operacyjnego lucyferazy, czyli zasilacza. 4
Inny materiał genetyczny obejmuje gp41 gp120 (glikoproteiny wirusa HIV opatentowane przez Fauci 5 , które pełnią rolę kluczy do komórek. Są także niezbędne do aktywacji genów ccr5. 6 mRNA zawiera geny lucyferazy wymagane do wykrywania kworum, bez których korona neuronowa nie mogłaby nie działa).

Pomyśl o tym teraz, Vitaliano kontroluje rurociąg HIV, cała technologia przepływa z laboratorium do laboratorium, aby mogli „rozwijać się” i „wprowadzać na rynek”. 7 Glikoproteiny są również pokryte początkowym mRNA i są niezbędne, aby komórki faktycznie pobrały materiał genetyczny przenoszący "The Clathrin shuttle". "The Clathrin shuttle" pozostawia kod wszędzie tam, gdzie znajdzie tlenek grafenu (GO). Clathrin żywi się GO, pozostawiając po sobie kod genetyczny w celu dalszej syntezy i przetważania twojego ciała. Wyobraź sobie pajęczą sieć koronek neuronowych tworzącą się w całym twoim ciele, gdy tworzy się ta obca syntetyczna sieć neuronowa. 8 Forma życia równoległa do naturalnych neuronów twojego ciała.

Z czasem wydarzą się cztery rzeczy:
Ten neuron sieciowy po podłączeniu do IoT umożliwia zhakowanie ciała.
Ta "sieć neuronowa" powoli mogą integrowac się z neuronami w twoim ciele.
"Sieć neuronowa" mogą wpływać na zmysły.

.
"Clathrin Triskelion" jest szkieletem mRNA. To jak wahadłowiec, który transportuje materiał genetyczny. Jest to szybki nadajnik neuronowy. Tlenek grafenu łączy się z neuronami, Clathrin jest nośnikiem materiału genetycznego.

"Clathrin Triskelion" - „Żywe białka w naszych ciałach umożliwiają inteligentniejsze obwody obliczeniowe niż najszybsze superkomputery – jedno z tych białek jest obecnie wykorzystywane w przyszłych urządzeniach do obliczeń kwantowych. Poszukaj elektroniki opartej na białkach najpierw do zastosowań medycznych, a następnie w ciągu pięciu lat do obliczeń kwantowych.

„Według firmy badającej tę technologię klatryna, białko występujące w każdej komórce ludzkiego ciała, może stać się samoorganizującym się przyszłym systemem przetwarzania informacji, który będzie mniejszy, szybszy i tańszy niż dzisiejsze obwody komputerowe. Bostońska firma ExQor Technologies stwierdziła, że wykazała, że z materiału można uformować biolasery wielkości nano, nadające się do przesyłania informacji. Oczekuje, że technologia będzie początkowo wykorzystywana w zastosowaniach medycznych. Precyzja procesu samoorganizacji klatryny i jej bardzo mały rozmiar można również wykorzystać do ulepszenia ogniw i akumulatorów słonecznych o właściwościach elektronicznych i fotonicznych w skali nano, które nie są możliwe w przypadku krzemu”.


Ludzie mówią, że w fiolce nie ma białek, jakby to była bomba, a tak nie jest. mRNA to po prostu kodowanie genetyczne. Teraz nic z tego nie jest możliwe bez pól magnetycznych dostarczanych przez 5G. Tlenek grafenu ulega redukcji przy częstotliwości od 25 do 50 Hz, lucyferaza aktywuje się przy 900 MHz, a klatryna aktywuje się przy 30 GHz. Złagodź 5G/EMF, wyeliminuj system. 9

Ludziom brakuje dwóch podstawowych rzeczy.
Bez 5G NIE ma działającej szczepionki.
Dzięki 5G wszystko, co można sobie wyobrazić, staje się paliwem do szczepionki.

Cząsteczki biologiczne: biologia człowieka ↩
Grafenowe kropki kwantowe to „chip” żywego interfejsu neuronowego dla NWO AI: CIN, 25 stycznia 2023 r. ↩
Kropki kwantowe grafenu klatryny przedostają się do układu odpornościowego za pomocą linii komórkowych HEK293 zawierających sv40: CIN, 27 września 2023 r. ↩
Lucyferaza zasila mRNA Clathrin Nanobot i przesyła informacje kwantowe: CIN, 31 stycznia 2023 r. ↩
MetaQor tm skraca proces odkrywania leków: CIN, 24 lutego 2023 r. ↩
EQORIA's SINGULARITY GENESIS: okno na funkcjonowanie i interfejs neuronów: CIN, 27 września 2023 r. ↩
Ochrona Blushield EMF: CIN ↩

Voyage of the Clathrin Graphene Quantum Dots from injection to neuron.

„Zgodnie z US 0028565 A1 funkcjonalność kropek kwantowych opiera się na mechanice kwantowej cząstek Bohra. Dzięki mechanice kwantowej kropki kwantowe, które zostały wstrzyknięte obywatelom USA i świata za pomocą broni biologicznej C -19 i mogą dosłownie pojawić się w ludzkim ciele w oparciu o określone częstotliwości elektromagnetyczne (EMF) lub znikają w oparciu o określone częstotliwości”. „Zgodnie z US 0028565 A1 kropki kwantowe reagują na wysokie i krótkie częstotliwości, które emitują światło niebieskie. Przy tych wyższych częstotliwościach rozmiar kropek kwantowych jest zmniejszony, co pozwala im łączyć się, odbierać i emitować częstotliwości pola kwantowego”. Fałszywy wirus, fałszywe szczepionki ... a to ta s…

„Tlenek grafenu jest również tajnym systemem dostarczania”; „Szczepionka” firmy Pfizer zawiera 99% tlenku grafenu po analizie mikroskopem elektronowym Grafen nie tylko wpływa na krew (krzepnie i powoduje zlepianie się czerwonych krwinek*), ale jest także systemem dostarczania; tlenek grafenu jest nośnikiem… jak koperta niesie list… kiedy koperta dotrze do miejsca przeznaczenia (spełnia warunek otwarcia) zostaje otwarta. Powodem, dla którego szczepionki musiały być przechowywane w niskich temperaturach, jest… kiedy grafen wyczuwa ciepło (jak wewnątrz ciała), zaczyna uwalniać to, co nosi. *RBC = czerwone krwinki. W załączeniu plik pdf patentu: US11107588 Mikroskopowa analiza „szczepionek” COVID-19 ujawni…

Dr Marcelo Dignani; Nanorurki tlenku grafenu widoc…
Kropki kwantowe, kody kreskowe DNA, nano-ostrza i patenty
CÓRKA MARYI
NOE NOE shares this
110
😡 😭 🥺
jacenty_11 shares this
6