Clicks5.7K
pl.news
2

Benedykt XVI publikuje modlitwę: "wiara zagrożona"

Wiara katolicka jest "zagrożona umniejszeniem, które podporządkowuje ją standardom świata i pozbawia ją wielkości", napisał Benedykt XVI (8 czerwca, publikacja 14 listopada) w trzystronicowej modlitwie z okazji 60-lecia utworzenia diecezji w Eisenstadt (Austria).

Modlitwa jest esejem na temat I Wojny Światowej, końca monarchii austro-węgierskiej i św. Marcina z Tours (+397), urodzonego w Szombathely na Węgrzech, w rzymskiej prowincji Panonii, której częścią jest diecezja Eisenstadt.

Benedykt XVI podsumowuje: "Panie, pomóż nam w tej godzinie być i pozostać prawdziwymi Katolikami".

Modli się też o "szczodrość biskupów" [choć sam wskazał wielu tchórzliwych i przeciętnych, którzy wiarę poddają standardom świata].

#newsBwhoxbeydk

Tradycja i Wiara
No, coś Ty?
przeciwherezjom
Nie ma takiej opcji, by aktualne dzieła ostatniego prawdziwego Papieża Benedykta XVI były niefałszowane. Jest więźniem w całym tego słowa znaczeniu!