Veľký monarcha z Francúzska bude na hrudi niesť znak Srdca Ježišovho.

Marie-Julie Jahenny – Veľký monarcha z Francúzska bude na hrudi niesť znak Srdca Ježišovho.

Z denníčka Marie-Julie, 19. augusta 1901

Panna Mária

„Po tom, čo bude Zem očistená, nádherné dni sa navrátia a Záchranca Nami vybraný, do tej doby Mojim deťom neznámy, príde (Veľký katolícky monarcha z Francúzska).

Je to prekrásna duša, je to výnimočná kvetina čností; a rozkošné Srdce Môjho Syna začína pre neho pripravovať dôstojnosti a on príde v mene Najsvätejšieho Srdca (Ježišovho) s hruďou vyzdobenou rozkošným Srdcom Ježišovým.

Nebeská milosť bude s ním a ruiny opäť povstanú.“

Francúzsko bude napadnuté bezcitnými cudzincami.

Marie-Julie Jahenny – Boží muž povznesie Francúzsko z ruín - gloria.tv
Public domain