Keď kresťania upadnú do ľahostajnosti, Tri dni temnoty nebudú ďaleko

Marie-Julie Jahenny – Keď kresťania upadnú do ľahostajnosti, Tri dni temnoty nebudú ďaleko. Z denníčka Marie-Julie, 4. januára 1880 Pán Ježiš: „Budú …
U.S.C.A.E.
Metod
Tri dni temnoty alebo Varovanie, posledná šanca pre hriešne ľudstvo...