Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Keď kresťania upadnú do ľahostajnosti, Tri dni temnoty nebudú ďaleko.

Marie-Julie Jahenny – Keď kresťania upadnú do ľahostajnosti, Tri dni temnoty nebudú ďaleko.

Z denníčka Marie-Julie, 4. januára 1880

Pán Ježiš:

„Budú tri dni fyzickej temnoty. Po tri dni a o jednu noc menej (dve noci) bude neustála tma. Požehnané voskové sviečky budú jediné, ktoré budú vydávať svetla počas tejto strašnej temnoty: len jedna bude postačovať počas tých troch dní, avšak v domoch bezbožných, nevydajú žiadneho svetla.

Počas týchto troch dní a dvoch nocí, démoni sa budú zjavovať v tých najodpornejších formách. Vo vzduchu budete počuť najodpornejšie rúhavé slová. Blesky preniknú vaše domovy, avšak neuhasia sviečky; ani vietor, ani búrka ich nebudú môcť zahasiť. Červené mračná ako krv sa budú vznášať na oblohe. Zvuky hromov budú triasť zemou. Desivé svetlá budú pretínať husté mračná a to v čase, kedy sa nezjavujú.

Zem sa bude triasť vo svojich základoch. More pozdvihne dunivé prívaly, ktoré sa rozšíria po kontinente. Krv bude tiecť v po množstvách takže zem sa stane masívnym pohrebiskom. Telá bezbožných i spravodlivých budú zapĺňať zem. Hladomor bude veľký. Všetko bude v zmätku a tri štvrtiny ľudí zahynú. Kríza prepukne náhle. Trest bude všade po svete…

Keď Môj ľud upadne do ľahostajnosti, začal som sa mu vyhrážať. Dnes si zasluhuje Moju spravodlivosť, prídem na Zem. Nechcú Ma tu, chcú odstrániť Môj svätý Svätostánok, obrátiť Môj kríž a ignorovať Moju moc…

Áno, zmilujem sa nad dobrými ľuďmi, ale tí druhí, tí budú prehltnutí. Zem sa otvorí a tí zmiznú naveky!“

Súvisiace


Marie-Julie Jahenny – Nová križiacka armáda.

Z denníčka Marie-Julie, 16. októbra 1883

Panna Mária:

„Armáda spravodlivých, vojakov kríža, zmiešaná s inými odvážnymi (ľuďmi) bude prechádzať väčšinou Francúzska pod ohňom Božích znamení. Príde z Bretónska aby prišla späť ku rieke, kde Záchraca sveta (Kráľ Henri) musí doraziť so svojou vlastnou armádou. Pod hviezdou víťazstva pôjdu spoločne.

Dcéra Moja, dobre si pamätaj na tieto slová: bude to pod znameniami neba podobnými krvi kresťanov. Medzi týmito krvavými znameniami a hrôzami bude (zaraz) bieleho svetla, ktoré prekoná nádheru úsvitu…

Moje deti, nemajte pochybností; opísala som vám znamenie, ktoré vám Môj Syn zjaví počas súmraku, skutočný dôkaz… biele znamenie západného Francúzska.“

Bretónsko je polostrov na západe Francúzska. Tam bude istý potomok starého katolíckeho šľachtického rodu, ktorý zozbiera vlastnú armádu. Toto bretónske vojsko sa potom spojí s armádou Veľkého francúzskeho kráľa postupujúcou z juhu od španielskych hraníc. Spomínanou riekou bude zrejme Loira, ktorá pretína severozápad s ostatkom Francúzska. M.


Na záchranu Cirkvi bude treba odvahu a krv - gloria.tv

Veľký monarcha z Francúzska bude na hrudi niesť znak Srdca Ježišovho - gloria.tv

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch - gloria.tv

Soud národů VIII (2022) - gloria.tv
Public domain
U.S.C.A.E.
Metod
Tri dni temnoty alebo Varovanie, posledná šanca pre hriešne ľudstvo...