Clicks28
tr.news

Yeni Sapkınlıklar: Francis, Mesih'in “Bir Ruhu Gibi” Yükseldiğini İddia Etti

Eugenio Scalfari, Francis'in kendisine dört yıl önceki ilk toplantıda dile getirdiği yeni bir sapkınlık olduğunu söyledi (La Repubblica, 5 Kasım, tam makale).

Francis, ölümünden sonra Mesih hakkında şunları söyledi: "Cesedine bakan kadınlar tarafından mezarına yerleştirilene kadar bir adamdı,

"O gece, mezarda, adam ortadan kayboldu ve hala insan gölgesini koruyarak mağaradan kadınlarla ve havarilerle buluştuktan sonra mağaradan "tıpkı bir ruh gibi" çıktı ve sonra sonsuza kadar gözden kayboldu."

Ancak, İnciller açıkça Mesih'in bir ruh gibi olmadığını ifade eder. Luka 24'te, yükselen Mesih'in havarilerinden ellerine ve ayaklarına dokunmalarını ister ve “Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var” der.

Yuhanna 21'de, Mesih balık ister ve diğer pek çok olayda da havarilerle birlikte yemek yer.

#newsUvlqyohqvo