lv.news
49

Tur jau notiek sadalīšanās: divas reliģijas vienā baznīcā

Baznīcā jau pastāv praktiska, bet vēl ne formāla dalīšanās, sacīja itāļu vēsturnieks profesors Roberto de Mattei. Sarunā 18. janvārī "Acies Ordinata" preses sekretārs Minhenē ( angļu valodā …More
Baznīcā jau pastāv praktiska, bet vēl ne formāla dalīšanās, sacīja itāļu vēsturnieks profesors Roberto de Mattei.
Sarunā 18. janvārī "Acies Ordinata" preses sekretārs Minhenē ( angļu valodā video ir pieejams šeit ), Mattei paziņoja, ka "vienā baznīcā ir divas dažādas reliģijas".
Viņš nošķīra vācu bīskapu reliģiju ap kardinālu Marksu no vienas puses un katoļu reliģiju no otras puses.
Mattei uzsvēra, ka Franciskam ir arī jāizlemj, vai viņš vēlas būt Kristus vikārs vai "vācu-Amazones baznīcas galva".
Sarunas presē tiek publicētas vietnē Gloria.tv angļu, vācu un itāļu valodās.
#newsBhgwpmqlsm