Clicks270

Nasledujte Ma, Toho, Ktorého Poznáte a V Ktorého Veríte

Nasledujte Ma, Toho, Ktorého Poznáte a V Ktorého Veríte - 27. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Nasledujte Ma, Toho, Ktorého Poznáte a V Ktorého Veríte. Mnohí Ma Nenasledujú, pretože Ma Nepoznajú, Toho V Ktorého Veria, Reálne. Pre mnohých Som Cudzincom. Uctievajú to, čo Nepoznajú. Vyznávajú Ma so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko odo Mňa. Sú len zaneprázdnení s mŕtvymi náboženskými praktikami. Nemajú Žiadny Osobný Vzťah Lásky So Mnou. Preto mnohí hynú. Chýba im pravé Poznanie O Mne a Odo Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je.

Každý Ma môžete Nasledovať a Poznať Ma, Toho, V Ktorého Veríte. Musíte byť Ochotní, Túžiť za tým a byť Rozhodnutí Nasledovať Ma, Mojou Cestou. Každý musí Počuť Môj Hlas, Naslúchať Mi, Poslúchať a Nasledovať Ma, ako vás Osobne Oboznamujem a Vediem, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Každému Dávam ich vlastné Poverenia, Inštrukcie a Usmernenia, aby Činili Moju Vôľu, nie ich vlastnú alebo vôľu kohokoľvek iného. Moja Vôľa buď Učinená. Toto je Mi Potešiteľné.

Poďte Ma Nasledovať, Toho, Ktorého Poznáte a V Ktorého Veríte. Ja Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Je to vaša voľba Nasledovať Ma, každý krok Cesty, keď Idem Pred vami, aby som vám Ukazoval Cestu, Spravil kľukaté miesta priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral Dvere vzhľadom k Môjmu Plánu a Účelu. Majte Vieru vo Mňa a Dôverujte Mi. Milujem vás a Starám sa o vás. Túžim za tým, že Ma bude každý Nasledovať, Toho, O Ktorom to všetko je. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Tí ktorí Ma Nasledujú, Mojou Cestou, Nebudú Sklamaní. Nebude to márne. Moja Cesta je jediná Cesta, ktorá Vedie k Večnému Životu. Jestvuje cesta, ktorá sa mnohým vidí správna, ale tá vedie len k Večnému Zatrateniu. Buďte Rozumní a Nie pochabí.

Mám Plán a Účel s každým, kto si volí Nasledovať Ma, Toho, Ktorého Poznáte a V Ktorého Veríte. Nepozerajte sa na druhých. Zamerajte sa na vaše vlastné Kráčanie So Mnou a Pracujte na vašom Osobnom Vzťahu Lásky So Mnou, aby ste Ma Poznali, Toho V Ktorého Veríte, Reálne a taktiež Hľadajte, aby ste Ma Poznali Lepšie, to Kto Reálne Som a to Čo Dokážem Urobiť. Ja Sa Nemením. Tí, ktorí Ma Usilovne Hľadajú, Ma Nájdu. Odmeňujem ich, pretože Som vždy Verný a Dôveryhodný. Nasledujte Ma vo Viere, berte si postupne krok za krokom a deň za dňom.

youtube.com/watch?v=tei5X98iKgE
Public domain