3
4
1
2
Clicks8.1K

Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

MaRyG
10
X. Ignacy Charszewski Królestwo Szatana ...
Nemo potest duobus dominis servire !
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

X. Ignacy Charszewski Królestwo Szatana ...
Nemo potest duobus dominis servire !
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego.

Niesamowite opracowanie - pozycja obowiązkowa dla każdego bywalca GLORIA TV.
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

X. Ignacy Charszewski Królestwo Szatana ...
jadwiska
Chrystus przyszedł na świat,żeby zniszczyć dzieło szatana.Działanie szatana zmierza w tym kierunku,żeby zbawczemu działaniu Chrystusa przeszkodzić,lub je całkowicie zniszczyć.Prawda,którą Syn Boży nam przyniósł,łaska,która poprzez Sakramenty Św.jest nam udzielana,jest nam zapewniona przez Kościół,który założył Chrystus.On żyje nadal w tym Kościele,który określa się jako,Jego Mistyczne Ciało.…More
Chrystus przyszedł na świat,żeby zniszczyć dzieło szatana.Działanie szatana zmierza w tym kierunku,żeby zbawczemu działaniu Chrystusa przeszkodzić,lub je całkowicie zniszczyć.Prawda,którą Syn Boży nam przyniósł,łaska,która poprzez Sakramenty Św.jest nam udzielana,jest nam zapewniona przez Kościół,który założył Chrystus.On żyje nadal w tym Kościele,który określa się jako,Jego Mistyczne Ciało.Dlatego nienawiść i walka szatana jest wymierzona przeciwko Kościołowi Św. i każdemu z Jego członków. Środki, które stosuje się w tej walce są brutalne i podstępne. Zaraz po założeniu Kościoła Św.- szatan zaczął go atakować. W ciągu 300 lat przeżywało chrześcijaństwo sto okresów prześladowań, w których rzymskie legiony i motłoch wywierały swą nienawiść podsyconą przez szatana. Jaki był skutek? Imperium rzymskie upadło a chrześcijaństwo odniosło zwycięstwo. Krew męczenników stała się zasiewem, rodzących nowych chrześcijan. Pomimo wielu niepowodzeń szatan usiłował w dalszym ciągu zniszczyć Kościół Św.: przez prześladowanie, tortury i śmierć. Żaden wiek nie był wolny od jego knowań. Jak to wygląda obecnie? Od lat przeżywamy szatańską ofensywę prawie na całym świecie. Wciąż na nowo szturmuje szatan naszą wiarę, a ona żyje nadal. Obok zniszczenia Kościoła Św. i jego członków usiłuje szatan przede wszystkim zniszczyć prawdę. To byłoby dla Kościoła i wiernych ciosem w samo serce. Gdyby "Prawda" zostało zaciemniona oraz sfałszowana, wówczas znaleźliby się ludzie znowu we władzy szatana, gdyż tylko prawda może nas wyswobodzić od niego i jego podstępnych działań. Szatan posługuje się nie tylko przemocą, ale także kłamstwem i podstępem. Atakując i kusząc człowieka chodzi mu głównie o to, żeby człowiek w osobistej i wolnej decyzji powiedział Bogu "nie". Wśród stosowanych przez niego metod spotykamy się z okrucieństwem i wyrafinowaniem. To ostatnie jest najbardziej niebezpieczne, gdyż jest w tym kierunku najbardziej uzdolniony, a jednocześnie liczy na naszą ludzką słabość i nieumiejętność rozeznania. Walka szatana przeciw "Prawdzie" jet tak stara jak świat. Jak często nas wzywa Chrystus do czujności w swej ewangelii "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owcach poznacie ich" (Mat 7,15-16). W listach apostolskich spotykamy często skargi na odejście od "Prawdy", dawanie podsłuchu kłamliwym baśniom, wyszukiwanie nauk, które łechcą ucho. Nie ma chyb ani jednej "Prawdy", która w ciągu 1900 lat chrześcijaństwa nie została sfałszowana. Szczególnym jest to, że szatan wciąż na nowo podsuwa stare błędy. Nawet to, co przez władzę, nauczycielską Kościoła Św. już dawno zostało określone jako błędne, przedstawia na nowo tak, że wielu chwiejnych chrześcijan daje się zwieść. wyrafinowanie szatana oraz skutki jakie on osiąga w swoim działaniu omówił Ojciec Św. w swoim przemówieniu, podczas audiencji ogólnej w dniu 15.XI.1972r. Wskazał on przyczyny, dla których pewne kategorie ludzi nie chcą się mówić o szatanie. "Dziś nie chce się odnawiać dawnych manichejskich teorii, czy fantastycznych i zabobonnych dywagacji, które budzą lęk. Dziś chcemy okazać, że jesteśmy silni, wolni od przesądów, chcemy pozować na pozytywistów. A przecież przyjmuje się potem tyle magicznych i obiegowych przesądów, albo co gorsza własną duszę- ochrzczoną, nawiedzaną tylekroć przez Eucharystię, zamieszkała przez Ducha Św.- naraża się na rozpustne praktyki, przez używanie zabójczych środków odurzających, przez przyjmowanie zwodniczych poglądów, modnych błędów, jest to szczelina przez którą tym łatwiej wcisnąć się może zły duch, żeby zwodzić ducha ludzkiego". (...) Pan Jezus wiedząc o czekających Jego wyznawców prześladowaniach, chcąc ich zachęcić do oddania nawet życia dla Jego chwały powiedział: " Nie bójcie się tych, którzy zabić mogą ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle!" Przeciwstawiajmy się wszystkiemu co by mogło odwieść nas od wiary!(...)
jozef1807
alanowa — 2013-01-16 00:19:51:
chyba czytając tą książke znalazłam ,że łaski podczas sakramentów udzielanych przez kapłana w stanie grzecu cięzkiego są mniejsze...jeżeli wogóle sa.
Co orzekł Święty Sobór Trydencki na temat wazności sprawowanej Mszy św przez grzesznego kapłana?

I ta jest zaiste ową czystą ofiarą, której nie może splamić żadna niegodność i nieprawość ofiarujących, a którą Pan …More
alanowa — 2013-01-16 00:19:51:
chyba czytając tą książke znalazłam ,że łaski podczas sakramentów udzielanych przez kapłana w stanie grzecu cięzkiego są mniejsze...jeżeli wogóle sa.
Co orzekł Święty Sobór Trydencki na temat wazności sprawowanej Mszy św przez grzesznego kapłana?

I ta jest zaiste ową czystą ofiarą, której nie może splamić żadna niegodność i nieprawość ofiarujących, a którą Pan zapowiedział przez Malachiasza, że Jego imieniu, które będzie wielkie wśród narodów, "na każdym miejscu będzie składana ofiara czysta" (Mal l, 11).
alanowa
chyba czytając tą książke znalazłam ,że łaski podczas sakramentów udzielanych przez kapłana w stanie grzecu cięzkiego są mniejsze...jeżeli wogóle sa..(?)
+ + +
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego.

Niesamowite opracowanie - pozycja obowiązkowa dla każdego bywalca GLORIA TV.
Króluj nam Chryste !
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego

X. Ignacy Charszewski Królestwo Szatana .
+ + +
Królestwo Szatana oraz Zapowiedz Gniewu Bożego.
+ + +
Niesamowite opracowanie - pozycja obowiązkowa dla każdego bywalca GLORIA TV.