csk.news
163

Má Arcibiskup Viganò „Dvojníka“?

Rímsky historik Roberto De Mattei sa domnieva, že objavil nezrovnalosti medzi vyhláseniami Arcibiskupa Viganòa pred a po roku 2020 (CorrispondenzaRomana.it, 21. Jún).

Pre neho boli „prvé“ výroky Viganòa zriedkavé, ich obsah bol obmedzený, neústupný, jednoduchý a jazykovo ušľachtilý a týkali sa iba vecí, o ktorých mal Viganò bezprostredné vedomosti.

Počnúc vlnou Covidu sa pre De Matteiho „niečo neočakávane zmenilo“ a na scéne sa objavil „nový Arcibiskup Viganò“, ktorý sa vyjadril „paľbou“ „pompéznych“ a „sarkastických“ vyhlásení proti „Novému Svetovému Poriadku-“

Viganò sa rozprestrel do oblastí teológie, liturgie, geopolitiky a filozofie dejín „v ktorých Viganò vždy tvrdil, že nemá žiadne odborné znalosti,“ píše De Mattei a dodáva, že Viganòvým „koníčkom“ sa stala liturgia a Druhý Vatikánsky Koncil. Pýta sa teda: „Je Arcibiskup Viganò skutočne autorom spisov z minulého roka?“

De Mattei vie, že Viganò bol už viac ako rok súkromne informovaný niekoľkými osobami o existencii tohto problému.

#newsGsmcswthdw