csk.news
1883

De Mattei Útočí: Viganò Obracia Kartu

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je v „úžase“ z toho, že slávny Katolícky historik Roberto de Mattei považoval za potrebné zaútočiť na neho tvrdením, že za publikáciami Viganòa za roky 2020-2021 je …More
Arcibiskup Carlo Maria Viganò je v „úžase“ z toho, že slávny Katolícky historik Roberto de Mattei považoval za potrebné zaútočiť na neho tvrdením, že za publikáciami Viganòa za roky 2020-2021 je „námezdný autor.“
„Neexistuje žiaden námezdný autor,“ trvá na svojom Viganò, „z milosti Božej som stále v plnom rozsahu svojich schopností, nikto ma nemanipuluje a som absolútne odhodlaný pokračovať v mojom apoštolskom poslaní pre spásu duší.“
Viganò potvrdzuje, že „všetky moje spisy, vyhlásenia a rozhovory sú výsledkom dozrievania presvedčení, ku ktorým sa hrdo hlásim úplným autorstvom,“ pričom obvinenia De Matteiho označil za „úplne neopodstatnené,“ „odvážne“ a „fantazijné“.
Obracia kartu tým, že hovorí, že De Matteiho teória musí byť „výsledkom nejakého poradcu“ a bola „zostavená šedým oficiálnym režimom poslušným naratívom hlavného prúdu, a nie ostrou mysľou a skutočnou vierou de Matteiho, ktorého som poznal.“
#newsWunsagzumg
Libor Halik
Bůh žehnej arcibiskupu Viganovi. Avšak římský historik Roberto De Mattei se v posledních měsících, Bohu žel, chová jako zrádce Krista. Platí slova Krista Pána, že kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Nestačí milovat Krista na začátku, ale nakonec ho zradit. Mattei podporou Covid vakcín zradil děti vražděné před porodem a po porodu, z nichž vyrábějí vakcíny. Co jste udělali nejmenšímu, …More
Bůh žehnej arcibiskupu Viganovi. Avšak římský historik Roberto De Mattei se v posledních měsících, Bohu žel, chová jako zrádce Krista. Platí slova Krista Pána, že kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Nestačí milovat Krista na začátku, ale nakonec ho zradit. Mattei podporou Covid vakcín zradil děti vražděné před porodem a po porodu, z nichž vyrábějí vakcíny. Co jste udělali nejmenšímu, mně jste udělali, učil Pán Ježíš.