hu.news
281

Megtalálták a forrást! Bergoglio Bugninit másolta

Annibale Bugnini érsek (+1982), a Novus Ordo feltalálója - aki a második eucharisztikus imát egy étteremben írta - 1976-ban négy feltételt fogalmazott meg, hogy Lefebvre érsek és más katolikusok továbbra is ünnepelhessék a római misét.

Ezek a feltételek a francia történész, Yves Chirion 2018-ban megjelent Bugnini-életrajzának 180. oldalán szerepelnek:

1. Nyilatkozat arról, hogy a Novus Ordo nem eretnek vagy protestáns, és hogy azok, akik azt összeállították és jóváhagyták, nem eretnekek és protestánsok.

2. A mise rendje lehet az 1962-es misekönyv rendje, de az olvasmányokat az új szerint, népnyelven, a nép felé néző ambóról kell mondani.

3. A római misét külön meghatározott templomokban és meghatározott menetrend szerint kell celebrálni azon csoportok számára, akiknek nehézséget okoz a Novus Ordóhoz való alkalmazkodás.

4. E rendelkezések végrehajtását a helyi ordináriusra kell bízni.

Bugnini feltételeit érvényesítette Bergoglio bíboros Buenos Airesben, a Summorum Pontificumnak nem engedelmeskedve. Ezeket most - azonos módon - a Traditionis Custodes tartalmazza.

#newsOoxfwwmuge