PiotrM
221.3K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, ,,Teza pana Fartuszniaka jest i tak dość oględna w porównaniu do pani tezy że Jan Paweł II sprawiał że w Kościele "zasiadła ohyda spustoszenia".
----------------------------------------

Co mówi Matka Boża o «ohydzie spustoszenia»?

Na to pytanie odpowiedzieć można przytaczając kilka charakterystycznych Orędzi, przekazanych ks. Gobbiemu w okresie otrzymywania przez niego przesłań Niebieskie…More
VRS, ,,Teza pana Fartuszniaka jest i tak dość oględna w porównaniu do pani tezy że Jan Paweł II sprawiał że w Kościele "zasiadła ohyda spustoszenia".
----------------------------------------

Co mówi Matka Boża o «ohydzie spustoszenia»?

Na to pytanie odpowiedzieć można przytaczając kilka charakterystycznych Orędzi, przekazanych ks. Gobbiemu w okresie otrzymywania przez niego przesłań Niebieskiej Mamy (1973-1996).
Po pierwsze, Maryja zwraca uwagę na to, że ohydę spustoszenia wprowadzają do Świątyni Bożej ci, którzy dopuszczają się nieprawości, nie przestrzegając przykazań. Pozwalają bowiem szatanowi zająć miejsce należne Bogu w swoim sercu.

Po drugie, ohyda stanowi dla Kościoła wielką próbę, w której, jak napisał św. Jan, „okazuje się wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa." (Ap 14,12)

Po trzecie, Maryja uprzedza nas, iż ohyda spustoszenia to akt znieważenia Eucharystii,

wynikający z braku wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Niej.

Po czwarte, Maryja zapowiada ujawnienie się Antychrysta jako osoby – zgodnie z tym, co napisał św. Paweł (2 Tes 2) – który wprowadzi w Świątyni Bożej ohydę spustoszenia.

Po piąte, Matka Boża wyjaśnia, iż ohyda spustoszenia stanowi znak końca czasów, zapowiadający równocześnie powrót Jezusa w chwale. Ona pragnie nas na przyjęcie Jezusa przygotować.
---------------------------

Kto wprowadzi do Świątyni ohdyę spustoszenia?

...ci, którzy dopuszczają się nieprawości, nie przestrzegając Przykazań Bożych. Pozwalają bowiem szatanowi zająć miejsce należne Bogu w swoim sercu.

I to własnie dotyczy kapłanów z bractwa i wiernych z bractwa!
-------------------------------------------

VRS , w głowie sieczka, bielmo na oczach w duszy ciemność, w sercu nienawiść do wszystkich Świętości i na dodatek jesteś kolejną oślą szczęką w łapskach szatana.

Co szatan może zrobić z człowieka?
V.R.S.
@fartuszniak leszek
"W Ewangeliach jest jasno napisane że za wielu nie ma "za wszystkich", a to jest bardzo ważna różnica"
"Słowo "za wszystkich" jest sprzeczne z zasadą Zbawienia i czyni taką konsekrację bezsensowną"

---
Włoskim chyba pan nie bardzo włada, bo widzę brak reakcji i dalsze brnięcie w bezwstyd. To może chociaż po angielsku, bo to teraz modniejszy język?
youtu.be/lalSIpzU0I4?t=7438…More
@fartuszniak leszek
"W Ewangeliach jest jasno napisane że za wielu nie ma "za wszystkich", a to jest bardzo ważna różnica"
"Słowo "za wszystkich" jest sprzeczne z zasadą Zbawienia i czyni taką konsekrację bezsensowną"

---
Włoskim chyba pan nie bardzo włada, bo widzę brak reakcji i dalsze brnięcie w bezwstyd. To może chociaż po angielsku, bo to teraz modniejszy język?
youtu.be/lalSIpzU0I4?t=7438
fartuszniak leszek
Nie zamierzam reagować na takie podchody, których cel jest oczywisty. Nie mam się czego wstydzić w takich podchodach.
Proszę sobie pisać, co się podoba, na takie podchody nie będę reagował.
=> "ale żebyście wiedzieli, jak przeciwnik się organizuje"
V.R.S.
@fartuszniak leszek
"Nie zamierzam reagować na takie podchody, których cel jest oczywisty. "
--
Oczywiste to jest pana zakłamanie. I ilekroć dalej będzie pan bezwstydnie pisał rzeczy oczywiście ze sobą sprzeczne to przypomnę czytelnikom tego forum pańską tezę że Jan Paweł II przez lata w setkach (jeśli nie tysiącach) Mszy dokonywał "bezsensownych konsekracji".
fartuszniak leszek
To trudno pojąć, że aż taką nienawiść można mieć do Jana Pawła II, naprawdę świętego Papieża, bo za Jego posługę apostolską to strzelano do Jana Pawła II.
V.R.S.
@fartuszniak leszek
"to trudno pojąć, że aż taką nienawiść można mieć do Jana Pawła II"
---
Pisze pan o sobie? To przecież pan poniżej wyraził pogląd że Jan Paweł II dokonywał masowo "bezsensownych konsekracji".
To bardzo poważny zarzut choć najwyraźniej sobie pan tego nie uświadamia.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS,,to przypomnę czytelnikom tego forum pańską tezę że Jan Paweł II przez lata w setkach (jeśli nie tysiącach) Mszy dokonywał "bezsensownych konsekracji".''
--------------------------------------------
Już nie ma wątpliwości, że jesteś opętany.
Święty Janie Pawle II, wygoń te demony z tego biednego opętanego człowieka.
V.R.S.
@Medalik
"Już nie ma wątpliwości, że jesteś opętany."
---
Teza pana Fartuszniaka jest i tak dość oględna w porównaniu do pani tezy że Jan Paweł II sprawiał że w Kościele "zasiadła ohyda spustoszenia".
fartuszniak leszek
Św. Jana 15:20-21
,,Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie (Jezusa) prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał
."
V.R.S.
@fartuszniak leszek
Pomyliły się panu cytaty, bo Chrystus nic nie mówił o prześladowaniach za obłudę. Obłudników traktował raczej ostro.
fartuszniak leszek
Św. Mateusza. 23:23-28
,,Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę; te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać.
Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie.
Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż oczyszczacie kubek …
More
Św. Mateusza. 23:23-28
,,Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie, sąd i miłosierdzie i wiarę; te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać.
Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie.
Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż oczyszczacie kubek z wierzchu i misę, a wewnątrz pełne są drapiestwa i zbytku.
Faryzeuszu ślepy! oczyść pierwej to, co jest wewnątrz w kubku i w misie, aby i to, co jest z wierzchu, czystem było.
Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iżeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości.
Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi; ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości
."
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS, bredzisz jak potłuczony, albo jak opętany , ale chyba raczej to drugie!
Janie Pawle II, przepędź wszystkie demony z VRS.

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
fartuszniak leszek
=> Jan Paweł II w Rzeszowie (2.06.1991 r.)
Konsekracja Jana Pawła II
V.R.S.
@fartuszniak leszek
"Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie"
--

Te o wodzach też są. Chodziło mi jednak bardziej te do ludu o strzeżeniu się kwasu faryzeuszy czyli obłudy.
A pan dalej w kolejnym komentarzu obłudę uprawia pokazując, jak widzę, że jak Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski to przestawał dokonywać "bezsensownych konsekracji" choć jak wyjeżdżał i odprawiał we …
More
@fartuszniak leszek
"Wodzowie ślepi! którzy przecedzacie komara, i wielbłąda połykacie"
--

Te o wodzach też są. Chodziło mi jednak bardziej te do ludu o strzeżeniu się kwasu faryzeuszy czyli obłudy.
A pan dalej w kolejnym komentarzu obłudę uprawia pokazując, jak widzę, że jak Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski to przestawał dokonywać "bezsensownych konsekracji" choć jak wyjeżdżał i odprawiał we Włoszech czy USA to już było inaczej.
I o czym to ma niby świadczyć?
fartuszniak leszek
"ale żebyście wiedzieli, jak przeciwnik się organizuje."
=> Kazanie X.Piotra ,piątek 25.06.2021
fartuszniak leszek
Św. Mateusza 26:26-28
,,A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy,
bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów
.
"

Św. Marka 14:22-24
,,A gdy jedli, wziął chleb, odmówi…More
Św. Mateusza 26:26-28
,,A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy,
bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów
.
"

Św. Marka 14:22-24
,,A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje.
Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy.
I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana
."
---
W Ewangeliach jest jasno napisane że za wielu nie ma "za wszystkich", a to jest bardzo ważna różnica i to jest bardzo logiczne, bo nie może być "za wszystkich", bo byli tacy i są tacy, którzy swoje życie oddali szatanowi i w chwili śmierci nie nawrócili się i poszli za szatanem, to nie mogą zostać zbawieni, to niemożliwe. Słowo "za wszystkich" jest sprzeczne z zasadą Zbawienia i czyni taką konsekrację bezsensowną.
Całe Pismo Święte przestrzega przed szatanem, a jeżeli ktoś oddał się szatanowi i do ostatniego tchnienia nie nawrócił się to staje się demonem i nie może być zbawionym.
MementoMori+++
a w tym "za wielu" nie mamy pewności czy my będziemy w liczeni
V.R.S.
"Słowo "za wszystkich" jest sprzeczne z zasadą Zbawienia i czyni taką konsekrację bezsensowną"
---
No proszę a kto to tak "bezsensownie" konsekrował przez lata? Czy nie sam "największy ze świętych" Jan Paweł II?
youtu.be/RtZ_kBL7d9c?t=6510
PS Wasze zakłamanie jest niewyobrażalne dla normalnego, uczciwego człowieka.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS,
,,Ktoś próbuje robić dziś wojnę nie wiadomo o co...''
----------------------------------------------------

Wojnę i zamęt robi szatan i dobrze wiadomo o co!

Niedawno otrzymałam komentarz napisany przez samego demona. Parafrazując: ,, ja was wszystkich ludzi k...wa zaciągnę do piekła. ha, ha, ha, ha, ha... '' Niestety został on usunięty .
PiotrM
Dla ciebie jedno Słowo Boże to jest nic?! Nie wiadomo o co?! Nadęty Hipokryto! Nie potrafisz stanąć w obronie jednego Słowa Bożego. Jak widać dla ciebie też to nie robi różnicy z Wielu na Wszystkich!
V.R.S.
Cała kampania jest kuriozalna. Podsumujmy:
1. W roku 1969, wprowadzając Novus Ordo Missae zmieniono część rytu dotyczącą Konsekracji z jednoznacznego Ustanowienia na charakter narracyjny. Kapłani Tradycji odrzucają ten ryt, m.in. z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. (patrz np.: Krótka analiza krytyczna *).
2. W latach 70-tych i 80-tych "św." Paweł VI i "św." Jan Paweł II aprobowali zmiany z "…More
Cała kampania jest kuriozalna. Podsumujmy:
1. W roku 1969, wprowadzając Novus Ordo Missae zmieniono część rytu dotyczącą Konsekracji z jednoznacznego Ustanowienia na charakter narracyjny. Kapłani Tradycji odrzucają ten ryt, m.in. z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność. (patrz np.: Krótka analiza krytyczna *).
2. W latach 70-tych i 80-tych "św." Paweł VI i "św." Jan Paweł II aprobowali zmiany z "za wielu" na "za wszystkich" w innych językach m.in. angielskim i włoskim. Kapłanów Tradycji to nie dotyczyło bo patrz pkt 1.
3. W roku 2021 w Polsce zaczyna się wprowadzać z opóźnieniem "zdobycze" posoborowia z pkt 2, będące konsekwencją 1. Kapłanów Tradycji ponownie to nie dotyczy bo - patrz pkt 1.

Wniosek: Ktoś próbuje robić dziś wojnę nie wiadomo o co ( o obronę Novus Ordo Missae? Kto ma tego rytu bronić? Kapłani Tradycji? - to oczekiwanie irracjonalne - patrz pkt 1). Batalia ta jest oparta na fałszywych przesłankach oraz wybiórczej selekcji faktów, wręcz groteskowa. Całość wynika, jak się wydaje, z niezrozumienia czym jest ryt Mszy Św. tj. że jest to swoisty wzorzec, matryca, która ma zabezpieczać to że Sakrament ma miejsce i wyraża Wiarę Kościoła na temat Sakramentu i Prawdy, której Sakrament jest znakiem (prawd związanych z ofiarnym charakterem Mszy Św., Rzeczywistą Obecnością Eucharystyczną, etc.). Jeżeli powyższej roli ryt nie spełnia, jeżeli lex orandi budzi wątpliwości co do przekazywanego legis credendi, jeżeli stanowi jego rozmywanie - patrz pkt 1 należy go odrzucić (bo niejasny, wątpliwy ryt prowadzi do wątpliwych Mszy) a nie dywagować czy nie spełnia ww. w większym czy mniejszym zakresie.

*) "Formuły konsekracji.
Dawna formuła konsekracji była ściśle sakramentalna, nie zaś wyłącznie narratywna, na co wskazują trzy zasadnicze punkty:
a) Tekst Pisma Św., który nie został podjęty słowo w słowo. Włączenie pawłowego „mysterium fidei” stanowi natychmiastowe wyznanie wiary kapłana w tajemnicę urzeczywistnianą przez Kościół za pośrednictwem hierarchicznego kapłaństwa.
b) Interpunkcja i druk. W starym Mszale usytuowanie słów konsekracji po kropce i od nowego wiersz oznaczało przejście od trybu narracyjnego do sakramentalnego i twierdzącego. Ponadto słowa konsekracji pisane były większymi literami, pośrodku strony, często w innym kolorze, co wyróżnia je z kontekstu historycznego. Wszystko to nadaje im własne i niezależne znaczenie.
c) Anamneza („Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietis” – „To, ile razy czynić będziecie, na moją pamiątkę czyńcie”), która po grecku brzmi „eis ten emou anamnesin” („zwróceni ku mej pamiątce”). Odnosi się ona nie tylko do prostej pamiątki osoby Chrystusa, albo Ostatniej Wieczerzy, ale każe pamiętać to, co uczynił (haec… in mei memoriam facietis) i sposób w jaki to uczynił. Odnosi się do działającego Chrystusa, nie zaś do Jego pamiątki czy wydarzenia z przeszłości. Zastąpienie w Novus Ordo dawnej formuły przez pawłową („Hoc facite in meam commemorationem” – „To czyńcie na moją pamiątkę”), która codziennie będzie rozbrzmiewać w językach narodowych, spowoduje niechybnie u słuchających przeniesienie nacisku na pamiątkę Chrystusa jako cel akcji eucharystii, podczas gdy jest ona jej źródłem. Idea pamiątki bądź wspomnienia niezadługo zajmie miejsce pojęcia rzeczywistej akcji sakramentalnej[14].
Tryb narracyjny jest podkreślony przez określenie konsekracji jako „narratio institutionis” (opowiadanie ustanowienia – nr 55d) oraz przez definicję anamnezy, gdzie stwierdza się, że „Kościół sprawuje pamiątkę Chrystusa” (55c).
Jednym słowem, skutkiem teorii zawartej w epiklezie, zniekształcenia słów konsekracji oraz anamnezy jest zmiana modus significandi słów konsekracji. Brzmią one odtąd w ustach kapłana jak gdyby stanowiły tylko historyczną narrację, nie zaś kategoryczne i afirmatywne stwierdzenie wypowiadane przez Tego, w którego osobie kapłan działa: „Hoc est Corpus meum” (a nie: „Hoc est Corpus Christi”)[15]."