Clicks1.3K

Posolstvo: Trevignano Romano, 27. apríla 2021- Nebojte sa toho, čo čoskoro nastane, lebo ja budem s vami

Posolstvo: Trevignano Romano, 27. apríla 2021- Nebojte sa toho, čo čoskoro nastane, lebo ja budem s vami.

Drahá dcéra, ďakujem, že si ma prijala do svojho srdca. Dcéra moja, čo sa stane v tomto čase, už bolo napísané.
Čoskoro začne skutočné prenasledovanie kresťanov, ale vy sa nebojte, lebo ja vás budem chrániť. Budú súženia, o mojom Synovi hovorili aj najbližší príbuzní, že bol blázon, takže kde vaše pery vyslovia jeho najsvätejšie meno, tam sa začne živiť neprávosť.

Niektoré z mojich detí môžu to aj vzdať, lebo boli oklamané novým náboženstvom, ktoré nepatrí Bohu. Dcéra moja, venujte sa viac modlitbe a pôstu, modlite sa za duchovne chorých. Pamätajte, že Boh je spravodlivý, a jeho spravodlivosť spôsobí, že sa Cirkev bude chvieť.

On nedovolí, aby zavládla neprávosť a aby sa zmenilo Božie slovo. Dcéra moja, svet a ľudstvo potrebujú vedenie, tieto správy budú perlami pre tých, ktorí spoznajú pravdu, neboj sa, bude treba kričať pravdu na tisícich miestach, aby sa obrátenie mohlo začať v srdciach mojich deti. Nebojte sa toho, čo čoskoro stane, lebo ja budem s vami.
Rozpoznávajte duše, ktoré sa k vám priblížia, niektorí vás oklamú, ale buďte v strehu a pripravení. Teraz vám žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Trevignano Romano, 27. apríla 2021

alianciazanedelu.sk/archiv/8864
miloš kubelka
jak víte že je to pravé dříve se čekalo až to schválí církev ted je všude plno zjevení a žádné ověřené církví
Krásný pokojný den
Nelze věřit všemu, někdo hrne na lopatku cokoli a to není dobré. Naopak, může to být velmi nevhodné a znehodnocující to správné. Rozlišovat je třeba.
miloš kubelka
jedině to může rozlišit církev asi kongregace pro nauku víry , nemohou to dělat sami laici či biskupové pokud nejde o jejich biskupství bohužel se to ale hromadně se to děje např v případě medžugorje
dalila
Aj povzbudivé, aj niekedy váham, čo je správne. Keď všetko okolo má iné zmýšľanie
ľubica
Dcéra moja, venujte sa viac modlitbe a pôstu, modlite sa za duchovne chorých. Pamätajte, že Boh je spravodlivý, a jeho spravodlivosť spôsobí, že sa Cirkev bude chvieť.