09:08
apredsasatoci
1267
Si znovuzrodeny?! 🤔
apredsasatoci
"Proroci prorokují klamně, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to má rád. Co však uděláte, až nastanou věci poslední?" (Jer 5:31)