04:46
Coburg
41K
Transhumanisti: Slobodná vôľa? S tým je koniec!
Marieta Ria
... kreatúra, ktorá sa chce povyšovať nad Boha a meniť svet na svoj obraz... úbožiak!
Janka S.
Viem si predstaviť, že tento človek by mohol byť antikristom. Najvyšší poradca Klausa Schwaba, čiže pravdepodobne formuje jeho myslenie + židák + homosexuál / má manžela/. Totálne zvrátený človek
Sv.Prokop
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. (Genesis 3,22-24)More
I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“

Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. (Genesis 3,22-24)