Svetové ekonomické fórum nadobúda božskú moc

Klaus Schwab: Boh je mŕtvy, teraz Svetové ekonomické fórum nadobúda božskú moc. ( Natural News ) Podľa Svetového ekonomického fóra (WEF) je Boh mŕtvy. A ďalej tiež vyhlásili, že „Ježiš je falošná …More
Klaus Schwab: Boh je mŕtvy, teraz Svetové ekonomické fórum nadobúda božskú moc.
( Natural News ) Podľa Svetového ekonomického fóra (WEF) je Boh mŕtvy. A ďalej tiež vyhlásili, že „Ježiš je falošná správa“ a že vodcovia WEF „nadobudli božskú moc“, aby vládli nad ľudstvom.
Podľa týchto psychopatov vzniklo nové jednotné svetové náboženstvo spájajúce celé ľudstvo, ktoré pri oltári uctieva klimatickú vedu, techno-komunizmus (neoboľševizmus) a eugeniku.
Ak je vám ťažké uveriť, že Svetové ekonomické fórum Klausa Schwaba zašlo až takto priďaleko, zjavne ste nevenovali pozornosť vývoju v poslednom čase.
Pravá ruka Klausa Schwaba, Yuval Noah Harari, oznámila, že WEF bolo vo svojich plánoch také úspešné, že „nadobúda božskú moc tvorby a ničenia“. Rúhanie sa tým nekončí. Harari tiež sľubuje, že WEF zmení ľudí (zrejme len tých vyvolených) na bohov.
WEF je tiež čoraz nepriateľskejšie ku kresťanstvu a iným veľkým náboženstvám. Ak len trochu čítate medzi riadkami, je jasné, že WEF sa vedome pokúša …More
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
a b c
dalsi adepti na Bozi hnev a pomstu...
Sv.Prokop
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu Tvé přesvaté Matky, všech Tvých svatých a Tvých mučedníků snažně prosíme, vysvoboď ze zajetí nadzemských duchů Zla ty mocné tohoto světa, kteří toho potřebují ! Amen.
Sv.Prokop
>Martin - Patron Svatý Malachiáš : Být v zajetí nadzemských duchů zla je jízdenka do horoucích pekel neboli nevýslovných věčných muk. To nepřeji ani našim největším nepřátelům.
dyk
No. Faktom je, že finišujú so svojím projektom - antikrist.
dyk
"„Ježiš je falošná správa“ "
"Boh je mŕtvy, teraz Svetové ekonomické fórum nadobúda božskú moc."
😆😆😆 Takých tu bolo 😆😆😆
Evidentne neštudujú históriu.
John Lennon by ti vedel vyprávať...More
"„Ježiš je falošná správa“ "

"Boh je mŕtvy, teraz Svetové ekonomické fórum nadobúda božskú moc."

😆😆😆 Takých tu bolo 😆😆😆

Evidentne neštudujú históriu.

John Lennon by ti vedel vyprávať...
Jozef Jožin Hancko
Len pripomeniem ako môžu tvrdiť že Boh je mŕtvy ak videli diabla.Exorcizmus Emily rous.
U.S.C.A.E.
Tak povedal Nietzsche: „Boh je mŕtvy!“ Nietzsche je mŕtvy tak spravil Boh. žiadnu "božskú moc" nemajú ono je to skôr smiešne si to myslieť ako žeby to bolo rúhaním.
. ARMATA .
Pre nich to asi smiešne nieje,takisto ako to,že oni sú tými bohmi. Im to musel našepkať sám diabol. Isto majú rôzne duchovné zážitky,inak by to tak vážne nebrali. Zrejme toto je už ich posledné dejstvo,lebo Boh sa vysmievať a ponižovať od žiadneho ľudského červa nenechá.
U.S.C.A.E.
ono sa splnilo želanie ľudí Boh a Pravá Viera boli príťažou a nie päť alebo desať rokov dozadu tak Boh používa presne to čo ľudia chceli chcete si to vyskúšať dobre stiahnem sa do úzadia aby ste ochutnali aké to je. V tom je aj Spravodlivosť aj Milosrdenstvo, bez tohto by sa nie málo ľudí k Nemu nenavrátilo to máte ako s potopou ona bola trestom ale bez nej by všetci ostatní mimo Noeho a rodiny …More
ono sa splnilo želanie ľudí Boh a Pravá Viera boli príťažou a nie päť alebo desať rokov dozadu tak Boh používa presne to čo ľudia chceli chcete si to vyskúšať dobre stiahnem sa do úzadia aby ste ochutnali aké to je. V tom je aj Spravodlivosť aj Milosrdenstvo, bez tohto by sa nie málo ľudí k Nemu nenavrátilo to máte ako s potopou ona bola trestom ale bez nej by všetci ostatní mimo Noeho a rodiny skončili v pekle.
U.S.C.A.E.
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Čujte všetky diaľavy zeme, mocní sveta kajajte sa, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Hoci sa znova vzopriete, znova premožení budete. Každý váš zlý zámer zničí Pán, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Vašich namyslených rečí sa nezľakneme, a …
More
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Čujte všetky diaľavy zeme, mocní sveta kajajte sa, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Hoci sa znova vzopriete, znova premožení budete. Každý váš zlý zámer zničí Pán, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Vašich namyslených rečí sa nezľakneme, a vašich hrozieb sa báť nebudeme, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Vážte si Pána, nášho Boha a bojte sa ho, on posvätí všetkých, čo v neho dúfajú, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
My v neho dúfame a budeme spasení: ja i dietky, čo mi dal, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko, lebo s nami Boh!

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, a bude kniežatstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel veľkej rady, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
On je zázračný Radca, mocný Boh, Vládca, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh!

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov, lebo s nami Boh!

S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

(Izaiášov hymnus na povečerí Narodenia Pána)
Zuzka M S shares this
1.1K
David Michael Emeth
Ž 2:1-12: "Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: „Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“ Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu,…More
Ž 2:1-12: "Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: „Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“ Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny.“ Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!"❗
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
APEC 2022: Eye on global governance
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Klaus Schwab: ‘God Is Dead’ and the WEF is ‘Acquiring Divine Powers’
Ešte,že som to stiahol z YouTube lebo je už vymazané to video.