ŻYCZENIA NOWOROCZNE.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE.

Życzę wszystkim i sobie w tym Nowym 2022 Roku, przede wszystkim Świętości, bo żyjemy po to, aby się uświęcić i tego wymaga od nas Bóg.BĄDŹCIE ŚWIĘTYMI, BO JA JESTEM ŚWIĘTY (Kpł 19, 2)*

Abyśmy nie gromadzili sobie skarbów ziemskich, ale tylko dla Nieba. Gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. ... (Mt 6, 19-23)

Abyśmy podążali prostą drogą tylko za Jezusem. Bo tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Tylko Jezus jest Samą Czystością i Światłością.

3 Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność4.
4 Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.


Gimel

5 Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał
6 i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja - jak południe.
Księga Psalmów 37

Abyśmy umieli Kochać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, tak jak Kochała Maryja Dziewica i oby Niepokalana oświecała nam drogę do Boga, byśmy już nie trwali w ciemności.

Aby Maryja Dziewica okrywała nas swoim Płaszczem i aby żadne zło nie miało do nas dostępu.

Życzę też, aby Duch Święty prowadził nas i oby hojnie obdarzał Swymi Darami
.

Życzę, abyśmy nie utracili Wiary i wytrwali w niej do końca. Abyśmy nie bali się nikogo i niczego, gdyż Sam Bóg Jest naszym Obrońcą.

10 Nie lękaj się, bo Ja Jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja Jestem twoim prawdziwym Bogiem! Ja cię pokrzepię i wspomogę, wesprę cię prawicą Mojej sprawiedliwości.
11 Oto się zawstydzą i będą pohańbieni wszyscy, którzy pałają gniewem przeciw tobie; twoi przeciwnicy obrócą się w niwecz i wyginą.
12 Będziesz ich szukał – ale nie znajdziesz, tych ludzi twojej zwady. Mężowie, którzy cię chcieli zwalczyć, będą jak nicość i marność.
13 Bo Ja Jestem WIEKUISTY, twój Bóg, który ujął twoją prawicę i powiada do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę! Księga Izajasza 41

Abyśmy co dzień odmawiali Różaniec Święty, który jest najpotężniejszą bronią przeciwko wszelkiemu złu.

Życzę Bożego Pokoju w sercu, radości, zdrowia Duszy i ciała oraz Mądrości Bożej, a nade wszystko ŚWIĘTOŚCI.
Oby każdy z nas został unikatowym, niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju Świętym.

Tak nam dopomóż Bóg.