Zmiana regulaminu Sejmu uderzająca w Brauna. Wiadomo, kto poprze PiS

Podczas pierwszego czytania reprezentanci PiS oraz Kukiz’15 opowiedzieli się za projektem zmian w regulaminie Sejmu, który przewiduje, że we wspólnych posiedzeniach speckomisji z innymi komisjami nie mogą uczestniczyć posłowie spoza tych komisji. Chodzi przede wszystkim o uderzenie w Grzegorza Brauna.
Według opozycji projekt grozi ograniczeniem mandatu posła i prawa obywateli do jawności życia publicznego.

Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie Sejmu został przygotowany przez komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych.
Zakłada on, że we wspólnych posiedzeniach komisji ds. służb specjalnych (której obrady są z zasady niejawne) z innymi komisjami mogliby uczestniczyć tylko posłowie należący do tych komisji. Projekt przewiduje także zniesienie wymogu przyjmowania uchwał speckomisji bezwzględna większością głosów przy co najmniej połowie obecnych.
W posiedzeniach sejmowej komisji – innej niż speckomisja – mogą uczestniczyć także posłowie, którzy do niej nie należą. Projekt zmian w regulaminie Sejmu ma służyć „zablokowaniu Grzegorza Brauna” z Konfederacji, który jako jeden z niewielu pełniąc obowiązki poselskie pojawia się także na posiedzeniach komisji, do których nie należy. Oficjalnie oczywiście PiS tak tego nie przedstawia.
„Nie warto owijać tego w bawełnę” – powiedział Grzegorz Braun, wyrażając przekonanie, że projekt jest „dedykowany” jemu. Sprawozdawcy zarzucił, że wcześniej „nie stronił od insynuacji” pod jego adresem. PiS, na potrzeby polityczne, zarzuca Braunowi tzw. prorosyjskość i twierdzi, że uzyskane na zamkniętych posiedzeniach komisji informacje Braun mógłby ujawnić.
Poza PiS-em, w dyskusji projekt ustawy poparł Jarosław Sachajko z Kukiz’15. Reszta wskazywała na zagrożenia, jakie niosłyby za sobą proponowane przez władzę zmiany.

Cała sejmowa dyskusja dostępna poniżej.
WIDEO :
nczas.com/…-sejmu-uderzajaca-w-brauna-wiadomo-kto-poprze-pis/
Brygada Świętokrzyska NSZ
Kolejny dyktatorski " projekt " okupanta chazaro -masońskiego z Knesejmu UkroPolin ; ZAMKNĄĆ WSZYSTKIE DROGI DOSTĘPU DLA NARODOWCÓW I OBROŃCÓW POLSKIEJ RACJI STANU ! OKUPACJA TRWA A GOJE NADAL ŚPIĄ !!!
Croisade shares this
102