Zmiana regulaminu Sejmu uderzająca w Brauna. Wiadomo, kto poprze PiS

Podczas pierwszego czytania reprezentanci PiS oraz Kukiz’15 opowiedzieli się za projektem zmian w regulaminie Sejmu, który przewiduje, że we wspólnych posiedzeniach speckomisji z innymi komisjami nie …More
Podczas pierwszego czytania reprezentanci PiS oraz Kukiz’15 opowiedzieli się za projektem zmian w regulaminie Sejmu, który przewiduje, że we wspólnych posiedzeniach speckomisji z innymi komisjami nie mogą uczestniczyć posłowie spoza tych komisji. Chodzi przede wszystkim o uderzenie w Grzegorza Brauna.
Według opozycji projekt grozi ograniczeniem mandatu posła i prawa obywateli do jawności życia publicznego.
Projekt uchwały w sprawie zmian w regulaminie Sejmu został przygotowany przez komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych.
Zakłada on, że we wspólnych posiedzeniach komisji ds. służb specjalnych (której obrady są z zasady niejawne) z innymi komisjami mogliby uczestniczyć tylko posłowie należący do tych komisji. Projekt przewiduje także zniesienie wymogu przyjmowania uchwał speckomisji bezwzględna większością głosów przy co najmniej połowie obecnych.
W posiedzeniach sejmowej komisji – innej niż speckomisja – mogą uczestniczyć także posłowie, którzy do niej nie należą. Projekt …More
Brygada Świętokrzyska NSZ
Kolejny dyktatorski " projekt " okupanta chazaro -masońskiego z Knesejmu UkroPolin ; ZAMKNĄĆ WSZYSTKIE DROGI DOSTĘPU DLA NARODOWCÓW I OBROŃCÓW POLSKIEJ RACJI STANU ! OKUPACJA TRWA A GOJE NADAL ŚPIĄ !!!
Croisade shares this
102