Tradycja i Wiara
838

Poulain SJ: V. Próby zsyłane przez Boga kontemplatykom. Rozdział XXIV. Istoty i rodzaje prób (65). § 5. Oschłość (i)

Zarówno dezolacja lub przygnębienie jak ich oschłości mają także swoje dobre strony, a naszym zadaniem jest znaleźć sposób jak wykorzystać to na dobre.

48. Już w rozdziale 15 traktującym o pierwszej nocy duszy badałem jeden specjalny rodzaj oschłość Należy teraz omówić kwestię oschłości w sposób ogólniejszy.
49. Określenie. Oschłość, zwana też dezolacją, jest przygnębieniem, brakiem pociechy w czasie modlitwy. Jest to stan, w którym, mimo wysiłków, nie możemy wywołać ani pobożnej myśli, ani dobrego uczucia, na skutek czego doznajemy nudy i niesmaku. Ta próba miewa nieraz czysto naturalne przyczyny, które możemy usunąć lub osłabić:
a) Życie rozproszone napełniające wyobraźnię drobiazgami czy głupstwami. Ich wspomnienia powracają i rozpraszają nas w czasie modlitwy.
b) Brak bezpośredniego przygotowania do modlitwy.

[...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/36560-2/