Clicks4.5K
pl.news
10

Szczęść Boże! Franciszek znów atakuje katolickich blogerów

Podczas audiencji generalnej 23 czerwca, Franciszek nie mógł powstrzymać swojego gniewu wobec katolickich blogerów, którzy stali się pozaparlamentarną opozycją przeciwko jego tyranii.

Wyzwał tych, którzy "sieją podziały i nieufność w sieci", nazywając ich "kaznodziejami", którzy poprzez nowe środki komunikacji "mogą zakłócać wspólnoty". "Społecznością" najbardziej niepokojoną przez katolickie kaznodziejstwo jest Watykan Franciszka.

Franciszek określił blogerów jako tych, którzy upierają się, że są "jak to nazywają – prawdziwymi 'strażnikami prawdy'." Innymi słowy: Franciszek nie przejmuje się niezliczonymi modernistycznymi stronami internetowymi, "które tłumią prawdę przez swoją niegodziwość" (Rz 1,18). Co jest złego w "zachowywaniu prawdy"?

Podczas swojej tyrady Franciszek wykorzystał stary arsenał antykatolickiej propagandy, mówiąc, że katoliccy blogerzy "zdecydowanie potwierdzają, że prawdziwym chrześcijaństwem jest to, które oni wyznają". Chrześcijanin jest rzeczywiście powołany do wiary, a nie do wątpliwości. Według Jakuba 1,6 wątpiący "nie może oczekiwać, że cokolwiek otrzyma od Pana".

Starszy Franciszek, który tkwi w zsekularyzowanych formach z lat 60., oskarża w większości młodych i przekonanych katolików o "identyfikowanie się z pewnymi formami przeszłości" – tak jakby "przeszłość" lub "teraźniejszość" były kryteriami prawdy.

Według Franciszka istnieje "pokusa zamknięcia się w niektórych pewnikach nabytych w minionych tradycjach". Z upartą pewnością wciąż rzuca złe światło na takie pojęcia jak "pewność" i "tradycja". Wynika to po części z jego słabej formacji teologicznej w latach sześćdziesiątych i z wynikającej z niej nieznajomości Pisma Świętego, które uczy, aby "trwać i trzymać się mocno tradycji" (2Th 2,15) i aby trzymać się z dala od wierzących, którzy nie żyją zgodnie z tradycją, którą otrzymali (2Th 3,6).

Nieuchronnie Franciszek oskarżył również tych "nowych kaznodziejów" o "sztywność" i brak "łagodności i posłuszeństwa". Posłuszeństwo? Czyż to nie Franciszek wołał do młodzieży w Rio de Jainero: "¡Hagan lío! ("Zróbcie bałagan").

#newsLbfpwntgba

Tymoteusz
Większość katolików bierze na poważnie Jorge Bergoglio, który ma sieczkę w mózgu, czego efektem są takie beznadziejne bez ładu i składu tyrady i herezje...
CÓRKA MARYI
SERDECZNIE ZAPRASZAM: SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 🤗
Weronika....S
A niech atakuje....Mnie to nie boli.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ojciec Augustyn Pelanowski

wyczerpująco o borgolio - fałszywym proroku i jednym z antychrystów
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo …
More
. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu?

N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się grzeszeniem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończoną; a zaś grzeszenie przez ułomność, zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.

U. Co mają właściwego te grzechy?

N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10). Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.


O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU – gloria.tv
Ewa Maria Pawlik
Nie polecam
Weronika....S
Jak to dobrze, że Franciszek zauważa ,,opozycję,, prawych katolików.
Jan Kanty Lipski
Dlatego trzeba nas czytać: wobronietradycjiiwiary.com/pl/