Na Troch kráľov Kristus zjavuje sa svetu, aj v hlase nášho svedomia Ježiš s nami je tu

Na Troch kráľov Kristus zjavuje sa svetu, aj v hlase nášho svedomia Ježiš s nami je tu.
Bráň Pane chrámy, v ktorých sídli nesmrteľná duša,
lebo covidová sekta ich do pekla stiahnuť skúša.
Vraj mäsko ktoré spapať vôbec nehodlám,
v podstate dobré je, i keď obetované bolo modlám?

Či ruky s tymianom, ktoré oheň pálil,
mal otvoriť každý kresťan a nie so svedomím sa bránil?
Či Nero a Caligula v zhode s učením Ježiša Krista vládli,
a len kresťania s pomýleným svedomím im svoj odpor kládli?

Či Sidrah, Misah a Abdenago,
sa odvolávať na svedomie nemali právo?
Nedokázal Boh keď ich chránil v rozpálenej peci,
že hovorca KBS rúhavé šíri kecy?

Čo to máme za učencov,
ktorí spochybňujú aj knihu Makabejcov?
Pozrite na hlúposti, ktoré dookola melú,
či tým nezosmiešňujú aj kresťanov ktorých zabíjali v Koloseu?

Prečo hovorca KBS hlása také bludy,
či svätý Peter viac nepočúval Boha ako ľudí?
Čítaj Skutky apoštolov a hneď dobre vieš,
čo Peter a Ján vraveli veľkňazom, ktoré boli autority tiež.

Aj Adam hlas svedomia dobre pochopil,
keď porušil Boží príkaz, tak pred Bohom sa skryl.
Hoci sa aj vyhováral na svoju nevestu,
za nepočúvnutie hlasu svedomia neušiel bez trestu.

Epifanes Antiochus Eleazára popravil,
lebo mäso nechcel jesť, ktoré aj sám by si bol pripravil.
Pre hovorcu KBS by asi on zabitý bol prípad,
hoc počúvol hlas svedomia a nedal iným zlý príklad.

Zosmiešňovať vždy nás budú,
no katolík musí ísť aj proti prúdu.
Aj keď prekážky ti budú klásť,
vedz, že u Boha je naša vlasť.

Cirkev má byť bojujúca,
nie s režimom kolaburujúca.
Nech na Slovensku vždy zvíťazí naša pravda svätá,
Boh dal ľuďom svedomie, nie vládcovia sveta.

Nech nepadne Cirkev na Slovensku nadol,
a nech vždy hlása to, čo hlásal svätý Pavol.
Iba Kristova krv a jeho vzkriesenie,
nám dali čisté svedomie.

Na Troch kráľov Kristus zjavuje sa svetu,
aj v hlase nášho svedomia Ježiš s nami je tu.
Aj keď pastier pred dravými vlkmi onemie,
aj preto Boh všetkým ovečkám dal svedomie.

Kto hlasu v duši – svedomia sa domáha,
tomu nech Všemohúci Pán Boh pomáha.
Nech Patrónka slovenského národa,
k životu v zhode so svedomím nás vždy pobáda.

Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/10675