CÓRKA MARYI
11.4K

JEZUS: Chrześcijanie doświadczą największych prześladowań ze strony chrześcijan

JESUS: The greatest persecution will be inflicted by Christians upon Christians

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 2 listopada 2013 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci Boże, aby zjednoczyły się w modlitwie za Mój Kościół na ziemi.

Ciężko Mi na Sercu w tym czasie, bo tym, którzy są praktykującymi chrześcijanami, okazywana jest wielka nienawiść. Prześladowania chrześcijan wciąż będą miały miejsce we wszystkich krajach i obejmą także te kraje, które w obecnym czasie cieszą się wolnością w praktykowaniu oddawania Mi czci.

Chrześcijanie doświadczą największych prześladowań ze strony chrześcijan. Najgorsze biczowanie Mojego Ciała na ziemi będzie pochodziło od wewnątrz, gdy brat zwróci się przeciwko bratu, a siostra przeciw siostrze.

Wkrótce zobaczycie zapowiedź nowych modlitw, które zostaną wprowadzone przez nową liturgię. Główne zmiany będą dotyczyły Komunii Świętej, gdy zostanie ona przedstawiona jako coś, co ma niewiele wspólnego z Moją Śmiercią na Krzyżu, kiedy oddałem Moje Ciało za wszystkich grzeszników. Głosząc, że Komunia Święta oznacza łączenie całej ludzkości jako jedno przed Bogiem, będziecie Mnie obrażali, ponieważ byłoby to sprzeczne z prawdą.


Prawda nie będzie już oznaczała Prawdy, ponieważ tak wielu powtarza kłamstwa, popada w przesadę i nie pojmuje, jak łatwo można manipulować prawdą. Kiedy będzie ona przeinaczana w subtelny sposób, wielu nie zauważy zmian, gdy prawda nie będzie już przestrzegana. Kłamstwa zajmą miejsce prawdy, podzielą ludzkość i spowodują oddzielenie od Boga, co poprowadzi do zniszczenia.

Prawda nie będzie już oznaczała Prawdy, ponieważ tak wielu powtarza kłamstwa, popada w przesadę i nie pojmuje, jak łatwo można manipulować prawdą. Kiedy będzie ona przeinaczana w subtelny sposób, wielu nie zauważy zmian, gdy prawda nie będzie już przestrzegana. Kłamstwa zajmą miejsce prawdy, podzielą ludzkość i spowodują oddzielenie od Boga, co poprowadzi do zniszczenia.

Zawsze miłujcie Prawdę, bo bez niej słońce zgaśnie, księżyc nie da już światła, kiedy zapadnie noc, a gwiazdy nie będą świecić w tych dniach, które będą zapowiadać ostateczną ciemność, zanim przyjdę odzyskać Moje Królestwo.

Do tego czasu tylko Prawda będzie was ratować.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…za-najwiekszych-przesladowan-ze-strony-chrzescijan

______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Doktryna Mojego Kościoła zostan…

JEZUS: Uważajcie na zmiany w sposobie …


JEZUS: Po tym, jak liturgia zostanie zafałszowana i zbezczeszczona wobec Mnie, Moi biedni wyświęcen…

JEZUS: W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym

JEZUS: Moc masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje …

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ..

Matka Zbawienia do kapłanów: Wkrótce z…

JEZUS: Moi uczniowie, będziecie musiel…

______________________________________________________