CÓRKA MARYI
1442

JEZUS (DO KAPŁANÓW): Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty

KSIĘGA PRAWDY środa, 8 października 2014 roku, godz. 21.10 Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest tak bardzo rozbite w tym czasie. Zdrajcy przebili Mój Bok, a ziemia jest teraz pokrywana …More
KSIĘGA PRAWDY
środa, 8 października 2014 roku, godz. 21.10
Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest tak bardzo rozbite w tym czasie. Zdrajcy przebili Mój Bok, a ziemia jest teraz pokrywana napływem Mojego bólu, który jest tak intensywny, że nie mogę zaznać pocieszenia.
Pytam teraz, którzy z Moich wyświęconych sług będą na tyle silni, aby stać na straży Prawdy?
Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty. Jest ona dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.
Modlitwa Krucjaty 170
O zachowanie świętego Słowa Bożego
O drogi Panie, mój umiłowany Jezu Chryste, podtrzymuj mnie. Chroń mnie. Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy nasila się prześladowanie mnie, a moją jedyną winą jest zachowywanie Prawdy świętego Słowa Bożego. Pomóż mi odnaleźć odwagę, by w każdym czasie wiernie Ci służyć. Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, gdy walczę przeciwko silnej opozycji, broniąc Twojego Nauczania. Nigdy mnie nie opuszczaj, Jezu, gdy będę w potrzebie, i zapewnij mi …More