JEZUS: Ja, Jezus Chrystus, przyjdę powtórnie, by sądzić żywych i umarłych, ale to się nie stanie ani też nie może się stać na tej ziemi

JESUS: I, Jesus Christ, will come again to judge the living and the dead and this will not, nor can it, happen on this earth

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 6 września 2014 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Mądrość pochodzi od Boga, a człowiek nie jest w stanie zrozumieć głębi tego, Kim Ja Jestem.

Udzielam ludzkości wystarczającej wiedzy, przekazując ją przez Dar Ducha Świętego. Moje Nauczanie zostało dane światu w prostej formie, aby każdy człowiek mógł zrozumieć Prawdę. Mądrość od Boga nigdy nie jest skomplikowana i jest tak przekazywana, że człowiek otrzymuje jasność, potrzebną, aby przygotować swoją duszę do Mojego Królestwa.

Miłość jest czysta. Miłość jest prosta. Prawdziwa miłość jest odwzajemniana. Moim jedynym pragnieniem jest, aby dusze odpowiedziały na Moją Miłość, tak by umocnione Darem Ducha Świętego natychmiast zrozumiały, czego się od nich wymaga i mogły być częścią Mojego Królestwa.

Wysyłam wam posłańców, aby dać wam jasność rozumienia. Jednak w swoim codziennym życiu nie jest wam łatwo przyjąć Prawdę, ze względu na istniejące zamieszanie. Ciągle się zaprzecza Mojemu Słowu, ponownie się je rozpatruje, na nowo analizuje, ponownie ocenia i błędnie rozumie, a to sprawia, że trudno jest przylgnąć do prawdziwego Słowa Boga. Kiedy otwarcie oznajmicie, że wierzycie w Moje Słowo, Moje Nauczanie i Moje sakramenty, to wtedy, niedługo po tym, będą z tego powodu z was szydzili.

Wkrótce wielu samozwańczych kościelnych uczonych zakwestionuje Moją prawdziwą tożsamość i Istnienie Trójcy Przenajświętszej. Wytoczą oni przemyślne argumenty, aby was zaślepić na prawdziwe Słowo Boże, i użyją wszelkiego rodzaju teologicznej argumentacji, aby udowodnić, że wszystkie religie są takie same.

Wkrótce odrzucą oni Prawdę – Słowo Boże. Zbezczeszczą Słowo Boże przez skomplikowane i sprzeczne doktryny i wszędzie osoby uczęszczające do kościoła wciąż nie będą niczego rozumieć, ponieważ są karmione bzdurami.

Moje Słowo zostanie ukryte i skazane na to, by pokrył je kurz. Zawsze pamiętajcie, że Moje Słowo musi być rozumiane tak, jak zostało przekazane. Szczegóły Mojej Boskości i Tajemnica Boga nie były objawione ludzkości, to bowiem ma nastąpić dopiero wtedy, gdy rozpocznie się Nowa Era Pokoju.

Wkrótce pojawi się człowiek i powie wam, że ujawnia wam Prawdę o Moim Istnieniu i szczegóły związane z Moim Powtórnym Przyjściem. Oczaruje on świat. Potem stwierdzi, że jest Mną. Wielu mu uwierzy, bo nie udało im się zrozumieć Słowa, jakie zostało dane w świętej Biblii.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę powtórnie, by sądzić żywych i umarłych, ale to się nie stanie ani też nie może się stać na tej ziemi.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…i-powie-wam-ze-ujawnia-wam-prawde-o-moim-istnieniu
Soon, a man will come and tell you he is revealing to you the Truth of My Existence

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ: Orędzia o Paruzji/Powtórnym Przyjściu Pana Jezusa


15.11.2010 - Powtórne Przyjście

19.02.2012 - Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

18 czerwca 2012 - Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

26 lipca 2012 - Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

03.04.2013 - Przyjdę ponownie ostatniego dnia. Jednak wcześniej nie będę chodził po ziemi

24.04.2013 - Matka Boża - Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

_______________________________________________________________