Clicks1K

Matka Zbawienia: Proszę, wzywam was do intensywnej modlitwy o tak upragnione przez Mojego Syna nawrócenie podczas Ostrzeżenia

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 8 października 2011 roku, godz. 14.22

(Orędzie otrzymane podczas prywatnego objawienia Matki Najświętszej, które trwało 30 minut.)

Moje dziecko, tak wiele dusz będzie przeznaczonych na wieczne wygnanie, jeśli nie powrócą do Mojego drogiego Syna. Mój Syn bardzo cierpi z bólu, gdy widzi, jak te dzieci skaczą z jednej złej ścieżki na inną.

Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny i tak wielu, którzy wiedzą o Jego Istnieniu, nadal wybiera poprzez swoją wolną wolę wyrzeczenie się Go. Teraz jest czas, gdy zrozumieją, co ich oczekuje, jeśli nie okażą skruchy podczas Oświecenia Sumień, którego wkrótce doświadczą.

Wy, którzy kochacie Mojego Syna, weźcie Jego Krzyż i pomóżcie Mu sprowadzić te dusze, za którymi tęskni, aby On trzymał je w Swoich najdroższych, kochających Ramionach.

Tak wiele z was, dzieci, które tak naprawdę nie znacie Mojego Syna, musi zrozumieć delikatną czułość Jego Serca. On ma tak wiele Miłości dla was wszystkich, że gdybyście zobaczyli Jego cierpienie z powodu odrzucenia, padlibyście na ziemię, płacząc i błagając o przebaczenie grzechów ludzkości.

Proszę, wzywam was do intensywnej modlitwy o tak upragnione przez Mojego Syna nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

Wasza Matka Najświętsza
Królowa całej ludzkości

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…zech-obojetnosci-wobec-mojego-syna-jest-powszechny
wordpress.com/…mary-the-sin-of-indifference-to-my-son-is-rampant/

_____________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Wy, którzy kochacie Mojego Syna, weźcie Jego Krzyż i pomóżcie Mu sprowadzić te dusze, za którymi tęskni, aby On trzymał je w Swoich najdroższych, kochających Ramionach."