Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Rodzina jest wspólnotą świętą

W Niedziele Świętej Rodziny warto wrócić do myśli św. Jana Pawła II, który przekonywał: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego …
Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata !
Jan Paweł II w zakończeniu "Familiaris consortio", adhortacji apostolskiej o
zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, napisał szczególne
słowa: "Jemu, Maryi i Józefowi zawierzam każdą rodzinę. W ich ręce i ich sercu
oddaję tę Adhortację: niech Oni podadzą ją wam, czcigodni Bracia i umiłowani
Synowie, i niech otworzą wasze serca na światło, którym Ewangelia promieniuje na
More
Jan Paweł II w zakończeniu "Familiaris consortio", adhortacji apostolskiej o
zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, napisał szczególne
słowa: "Jemu, Maryi i Józefowi zawierzam każdą rodzinę. W ich ręce i ich sercu
oddaję tę Adhortację: niech Oni podadzą ją wam, czcigodni Bracia i umiłowani
Synowie, i niech otworzą wasze serca na światło, którym Ewangelia promieniuje na
każdą rodzinę" (FC, 86).
Wierzył głęboko w to, że szczególnie w dzisiejszym
świecie Święta Rodzina może stanowić dla współczesnych rodzin wzór wzajemnych
odniesień – oblubieńczych, ojcowskich – macierzyńskich, synowskich, a także wzór
promieniowania komunii na zewnątrz – to jest Ich misja w dziele odkupienia.
Laudetur Jesus Christus et Maria Immaculata !
Modlitwa: