Coburg
22.2K
Coburg
Ako ktoré. Nepíšem že je "charizmatik", ale že je "charizmatický", to je predsa rozdiel.
Lien Ifiona Ofened
Takže predsa i charizmi sú dobre