3
4
1
2
Clicks909
Irbis
8
náležitá úcta a přijímání Nejsvětější Svátosti Oltářní. Jak přijímala přesvatá Panna Maria - vzor křesťanů (Marie od Ježíše z Agredy)More
náležitá úcta a přijímání Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Jak přijímala přesvatá Panna Maria - vzor křesťanů
(Marie od Ježíše z Agredy)
ľubica
DOMINUS EST = JE TO PÁN www.corpus-christi.cz/dominus-est/
PRIJIMANIE NA RUKU – HISTORICKÁ STÚDIA

www.corpus-christi.cz/prijimani-na-ruku/
Varovanie
dalila
Ahojte. Náš pán hlavný hygienik myslí vážne, že sv.prijimanie pod oboma spôsobmi tiež na ruku?
Samson1
No, náš kněz s počátku, když přišel do farnosti podával jen pod obojí a na ruku odmítl podat. Tak lidi odnaučoval nastavovat pracky na přijetí svátosti oltářní. Teď vyžaduje pokleknout a kdo nekleká, zásadně podává do úst. 😇
ľubica
Niekdajší najvyšší americký vatikánsky prelát hovorí, že „morálna skorumpovanosť“ dnešnej doby „úzko súvisí“ so zneužívaním liturgie, ktoré nastalo po Druhom vatikánskom koncile.
Kardinál Raymond Burke, prefekt Apoštolskej signatúry vo Vatikáne, sa pre Zenit vyjadril, že náležitá bohoslužba je základom morálneho života.
„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že zneužívanie posvätnej liturgie a jej redu…More
Niekdajší najvyšší americký vatikánsky prelát hovorí, že „morálna skorumpovanosť“ dnešnej doby „úzko súvisí“ so zneužívaním liturgie, ktoré nastalo po Druhom vatikánskom koncile.
Kardinál Raymond Burke, prefekt Apoštolskej signatúry vo Vatikáne, sa pre Zenit vyjadril, že náležitá bohoslužba je základom morálneho života.
„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že zneužívanie posvätnej liturgie a jej redukcia na istý druh ľudskej aktivity,“ povedal, „je úzko spätá s morálnou skorumpovanosťou a ľahkovážnosťou pri katechézach. Je to šokujúce a práve kvôli tomu sú už mnohé generácie nedostatočne pripravené na výzvy súčasnej doby. Je to viditeľné vo všetkých oblastiach života Cirkvi,“ dodal.
V rozhovore pre médiá počas rímskej konferencie Sacra Liturgia, ktorá sa konala koncom júna, sa kardinál Burke pokúsil vysvetliť spojitosť medzi láskou k slávnostnej liturgii a nadšeniu pre základné pro-life myšlienky.
Predovšetkým v posvätnej liturgii a zvlášť vo sviatosti Eucharistie sa dívame na bezpodmienečnú a bezhraničnú lásku Boha ku každej ľudskej bytosti od prvého okamihu počatia, pretože Kristus vylial svoju krv za všetkých ľudí, ako to sám povedal,“ vysvetľoval kardinál. „On sám sa v eucharistickej obete stotožňuje s každým ľudským životom. Na jednej strane Eucharistia podnecuje veľkú úctu, rešpekt a starostlivosť o ľudský život. Na druhej strane vyvoláva radosť manželov zo spolupráce s Bohom pri privádzaní potomstva na tento svet.“
Prelát tiež zdôraznil, že správne porozumenie liturgie je „základom“ evanjelizácie.
„Ide o najpodstatnejšiu oblasť katechézy: porozumieť uctievaniu Boha. Iba keď pochopíme, že náš vzťah s Bohom je z našej strany založený na Jeho uctievaní, budeme poznať miesto ostatných vzťahov v našom živote. Ako často zdôrazňoval pápež Benedikt XVI., je úzke spojenie medzi bohoslužbou a správnym konaním, bohoslužbou a zákonom a bohoslužbou a disciplínou.“
Kardinál Burke tiež povedal, že považovať liturgiu za menej podstatnú ako charitatívnu činnosť by bolo v súlade s „ideológiou komunizmu“. Liturgia „je zdrojom akejkoľvek skutočnej charitatívnej činnosti a dobra, ktoré konáme,“ vysvetlil Burke. „Ak je teda prvotným motívom človeka túžiaceho po dobročinnosti oslavovať Boha, jeho skutky milosrdenstva budú na úrovni vzťahu s Bohom, nie s ľuďmi.“
Kardinál pripomenul výzvu pápeža Benedikta k „reforme reformy“ v liturgii, zdôrazňujúc potrebu návratu Cirkvi k pôvodným cieľom Druhého vatikánskeho koncilu.
Povedal, že pápež Benedikt rozšíril možnosti mimoriadnej formy rímskeho rítu, pretože spoznal, že „došlo k závažnému nepochopeniu pokoncilových reforiem.“
„Reformy boli zviazané myšlienkou rozkolu a tým, že spôsob slúženia svätej omše bol od čias koncilu defektný, došlo k násilným zmenám a redukcii liturgických rituálov a liturgického jazyka,“ pokračoval. Vtedajší pápež veril vo „vzájomné obohatenie“, čo sa týka riadnej a mimoriadnej formy rímskeho rítu, dodal.
Tiež vyjadril svoju vieru v to, že názory pápeža Františka na slávenie liturgie sú „v dokonalom súlade“ s názormi pápeža Benedikta. „Vidím, že Svätému Otcovi leží na srdci rešpektovanie magistéria pápeža Benedikta XVI. a jeho učenia, a presne to pápež František aj robí,“ dodal na záver. 👍
PS: škoda že kard. Burke bol nahradený iným...... nie tak zapáleným kardinálom pre prolife- 🤨 otázky
Irbis
sv. Augustin: „Nemo autem illamvcarnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando - Nikdo ať nejí tento chléb, když ho předtím neadoroval; hřešili bychom, kdybychom ho neadorovali.“
Irbis
Moja príprava na sv. prijímanie
Sestra Mária Faustína od Najsvätejšej sviatosti

4. + Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa.
Kto som ja a kto Ty, ó, Pane, Kráľ slávy - nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem o tom, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, ale keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka sila a moc. A on …More
Moja príprava na sv. prijímanie
Sestra Mária Faustína od Najsvätejšej sviatosti

4. + Dnes sa pripravujem na príchod Kráľa.
Kto som ja a kto Ty, ó, Pane, Kráľ slávy - nesmrteľnej slávy. Ó, moje srdce, či si uvedomuješ, kto dnes prichádza k tebe? Áno, viem o tom, ale akosi to nemôžem pochopiť. Ó, ale keby to bol iba kráľ, ale to je Kráľ kráľov, Pán pánov. Pred ním sa trasie všetka sila a moc. A on dnes pri-chádza do môjho srdca. Počujem, ako sa približuje, idem mu naproti a pozývam ho. Keď vošiel do príbytku môjho srdca, moja duša je doja-tá takou veľkou úctou, že od úžasu omdlieva a padá k jeho nohám. Ježiš mi podáva svoju dlaň a láskavo mi dovoľuje sadnúť si vedľa seba. Upo-kojuje ma: „Vidíš, opustil som trón neba, aby som sa s tebou spojil. To, čo vidíš, je len okraj a tvoja duša už omdlieva od lásky. Ale ako tvoje srdce užasne, keď ma uvidí v celej sláve? Chcem ti však povedať, že večný život sa musí začať už tu na zemi, cez sv. prijímanie. Každé sv. prijímanie ťa pri-pravuje na to, aby si raz vo večnosti mohla prebývať v Božej prítomnosti."
A tak Ťa, môj Kráľu, neprosím o nič, hoci viem, že mi môžeš dať všetko. Prosím Ťa len o jedno: zostaň naveky Kráľom môjho srdca, to mi stačí.
Dnes obnovujem poddanstvo svojmu Kráľovi vernosťou vnútorným vnuknutiam.