apredsasatoci
Treba zrušiť covid granty a je po pandémii!