12:25
Austrálie zavírá banky a ruší bankomaty. Si neuvedomuje,že je to nástup NWO, ktorý postupne zasiahne celý svet. Tvrdé sankcie proti Rusku zničia aj nás! Austrálie dochází potravinyMore
Austrálie zavírá banky a ruší bankomaty.
Si neuvedomuje,že je to nástup NWO, ktorý postupne zasiahne celý svet.
Tvrdé sankcie proti Rusku zničia aj nás!
Austrálie dochází potraviny
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
KONIEC bankomatov v Austrálii? Po celej krajine sú odstránené tisíce bankomatov, pretože banky prechádzajú na digitálne technológie The END of ATMS in Australia? Thousands of cash machines are removed digital.html
Zuzana Schlosserova shares this
517
apredsasatoci
Sankcie namierené proti Rusko, určite Rusku neublížia. Najviac na ne doplatia obyčajní ľudia.
Sú tak sprostí v EU, že to nevedia? Naopak! Sú tak múdri, že to veľmi dobre vedia.
ekans
7Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
9Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali …More
7Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

8Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

9Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

10Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

11Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

12Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

13Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost ‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

15kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal;

16a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť.

17Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!

18Modlete se, aby to nebylo v zimě.

19S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude.

20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.

21A tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte!

22Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.

23Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

24Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři,

25hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.

26A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.

27Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe.

28Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko.

29Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

30Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane.

31Nebe a země pominou, ale má slova nepominou
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Nespúšťajme oči z kovidov. Nezabúdajme čo sa deje. Poľavenie plandemických opatrení má ľudí upokojiť a vojenský zásah Ruska na Ukrajine odviesť pozornosť od toho, že sa teraz Pokúšajú v tajnosti zaviesť globálnu plandemickú diktatúru SZO, zákony pre digitálnu identifikáciu a cenzúru internetu.
" Ponúknime ľuďom dokonalý problém na odpútanie pozornosti od toho čo sa naozaj pripravuje."
More
Nespúšťajme oči z kovidov. Nezabúdajme čo sa deje. Poľavenie plandemických opatrení má ľudí upokojiť a vojenský zásah Ruska na Ukrajine odviesť pozornosť od toho, že sa teraz Pokúšajú v tajnosti zaviesť globálnu plandemickú diktatúru SZO, zákony pre digitálnu identifikáciu a cenzúru internetu.
" Ponúknime ľuďom dokonalý problém na odpútanie pozornosti od toho čo sa naozaj pripravuje."
Himmler..1937
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Dnešná Ukrajina.
Takto to bude vyzerať všade.
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Minuloročné video z Afriky,ale pointa je jasná v budúcnosti v celom svete.
A takto to bude po celom svete.
Teraz nepočítam iba čiernych,ale aj biely sa tak budú správať.
tu r a
Vráťu pozerám už dlho.
Deponativ.info
Takhle vypadá cenzura v Austrálii. To je maximum, co má zřejmě povoleno říct - nic.