Edward7
6714K

Składniki szczepionek takie same, jak w zastrzykach z egzekucji w celi śmierci

Jak pomóc tym którzy zgodzili się na ten śmiertelny strzał i tego żałują (po "szczepieniu" nie wolno podawać paracetamolu...)
Śmiertelne zastrzyki powodują silny ból i ciężką niewydolność oddechową z towarzyszącymi odczuciami utonięcia, uduszenia, paniki i przerażenia w przeważającej większości przypadków… Więźniowie umierają żałosną śmiercią, przez wstrzyknięcie im koktajlu zabójczych chemikaliów… Czy nie byłoby zdumiewające, gdyby dokładnie te same chemikalia zostały znalezione w szczepionkach, i leczeniu covid ?

Cóż – chlorek potasu – który jest ważnym składnikiem w celi śmierci, jest również składnikiem szczepionek… To ta sama substancja chemiczna – tylko dawka jest inna…
Ciekawa, która Notatka która wyciekła , rzekomo rozpowszechniana z Downing Street do menedżerów głównego nurtu mediów i brytyjskiej policji, w rzeczywistości wspomina o MIDAZOLAM w sarkastycznym nawiązaniu do tego, jak i dlaczego blokada będzie usprawiedliwiona w Wielkiej Brytanii. Midazolam jest składnikiem używanym w Śmiertelnych i zastrzykach w celi śmierci, a także do leczenia ciężkich przypadków covid. BBC potwierdza, że chlorek potasu jest również składnikiem używanym do zabijania w celi śmierci… Dlaczego więc jest używany jako składnik szczepionek?

Nieoznakowane trucizny
Ale nie jest to jedyny składnik, który znalazłem w tych szczepionkach Covid, który ma wątpliwą toksyczność – w rzeczywistości to cud, że niektóre inne toksyczne trucizny w szczepionkach są w ogóle wymienione – ponieważ prawa ustanowione przez anonimowych biurokratów w Unii Europejskiej sprawiły, że dodawanie "Killer Chemicals" do żywności i leków BEZ ŻADNEGO OZNAKOWANIA jest całkowicie legalne."Jak miło z ich strony!" Tak, dzięki cudowi prawników w Parlamencie Europejskim – z których żaden nie mógłbym zidentyfikować jako posiadającego stopień naukowy – ogromna liczba NIEBEZPIECZNYCH CHEMIKALIÓW może być dodawana do żywności i szczepionek i sprzedawana BEZ OZNAKOWANIA . W 2008 r. w UE wprowadzono nowe prawo
Ma chwytliwą, łatwą do zapamiętania nazwę: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548 /EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)” .

Mimo że w rozporządzeniu nie ma wzmianki o SZCZEPIONKACH, producenci chemikaliów podjęli się interpretacji tego nowego prawa jako zezwalania im na sprzedaż chemikaliów stosowanych jako składniki szczepionek BEZ ŻADNEGO OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIU/ ZATRUCIU – mimo że karty charakterystyki publikowane przez producentów z tych chemikaliów mówią, że mogą uszkadzać oczy, powodować tymczasową lub trwałą utratę wzroku – i – co najlepsze dla tych depopulatorów, takich jak Henry Kissinger – niektóre chemikalia, które powodują deformacje dzieci lub aborcje, NIE MUSZĄ JUŻ BYĆ OZNAKOWANE.


…Więc pomyślałem, że sprawdzę branżowe karty charakterystyki dla chemikaliów w SZCZEPIONKACH Covid…
Ach – tak, zgadliście – składniki zawierają substancje chemiczne, które są TRUJĄCE, a nawet mają zdolność zatruwania NIENARODZONYM DZIECIOM.
To są składniki szczepionki Pfizer Covid opublikowanej na stronie internetowej FDA. Można uzyskać ten dokument urzędowy ze strony internetowej FDA https://www.fda.gov/ media / 144414 / download

Oficjalny skład szczepionek ;
Zacznijmy od chlorku potasu, który może wywołać nudności, wymioty i arytmie serca [palpacje serca] tak gwałtowne, że serce może faktycznie ZATRZYMAĆ.
Osoby, które miały niepożądane reakcje na szczepionki Covid, często zgłaszały przyspieszone bicie serca. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ chlorek potasu zaburza równowagę jonów potasu w sercu. W Arkansas śmiertelny zastrzyk w celi śmierci składa się z trzech substancji chemicznych: midazolamu do uspokajania; bromek wekuronium, aby sparaliżować mięśnie; i chlorek potasu, aby zatrzymać akcję serca. Każdy z nich jest dostarczany w dawce, która teoretycznie mogłaby zabić więźnia; jednak każdy lek ma wady. Koktajl wszystkich trzech jest używany do złagodzenia wad innych leków.

W czasie egzekucji więźnia przywiązuje się do wózka, a do obu ramion wkłada się rurki z kroplówką. Procedura Arkansas wykorzystuje dwa miejsca IV. Częściowo ma to na celu ochronę przed „niewydolność żył”. Niewydolność żyły została wymieniona jako przyczyna „nieudanej” egzekucji Claytona Locketta w Oklahomie w 2014 roku.

Nazwany jako składnik szczepionki Pfizer Biotech, kolejnym badanym przez nas składnikiem jest jednozasadowy fosforan potasu. Jest wymieniony jako składnik przez FDA.
Co zaskakujące, karta charakterystyki śmiało stwierdza, że jednozasadowy fosforan potasu NIE ZOSTAŁA W PEŁNI ZBADANA. Wow – ale jest zawarty jako składnik SZCZEPIONKI PFIZER-BIONTECH COVID-19!

Karta Charakterystyki wyraźnie stwierdza: „Właściwości toksykologiczne tego materiału NIE ZOSTAŁY W PEŁNI ZBADANE”.
Ponieważ jednozasadowy fosforan potasu nie jest w pełni przebadanym składnikiem, powinienem sobie wyobrazić, że każdy logiczny lekarz poleciłby osobom cierpiącym na alergie UNIKAĆ szczepionek zawierających jednozasadowy fosforan potasu.
Przynajmniej sugeruję, że ewentualna reakcja alergiczna na jednozasadowy fosforan potasu powinna stanowić wystarczający powód do zwolnienia ze szczepionki, dopóki nie zostanie ona w pełni zbadana.
Jest to branżowa KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA dla jednego ze składników szczepionki – zawiera ona branżową normę H360D OSTRZEŻENIE „MOŻE USZKODZIĆ NIENARODZONE DZIECKO”.
Każdy, kto zdecyduje się na badanie składników szczepionek, z pewnością bardzo szybko natknie się na popularną substancję chemiczną w szczepionkach o nazwie GLIKOL POLIETYLENOWY. Przedstawiono tutaj wyniki wyszukiwania Google – dość mylące, istnieje wiele wariantów substancji chemicznej PEG, a wyniki Google stwierdzają: „Uznany za nieszkodliwy… Może być toksyczny po wstrzyknięciu”. Moje badania nie wykazały żadnych danych na temat POZIOMU/DAWKI TOKSYCZNEJ. Jest to kolejny powszechny składnik znajdujący się w szczepionce Covid – i istnieją pewne dowody na GENOTOKSYCZNOŚĆ, co oznacza, że może zatruwać same elementy budulcowe ciała.

SM-102 to lipid, który jest (rzekomo) używany w szczepionkach mRNA
i wiele osób pyta, dlaczego ta trucizna jest w tych szczepionkach! Skutki uboczne SM-102 obejmują raka, niepłodność oraz uszkodzenie układu nerwowego, nerek i układu oddechowego. Newsweek poinformował, że firma produkująca biochemię Cayman Chemical sprzedaje SM-102 jako substancję badawczą. Na ich stronie podano, że sprzedawany przez nią produkt SM-102 jest „tylko do celów badawczych, a nie do użytku dla ludzi lub weterynarii”.

Jak każda trucizna znajdująca się w szczepionkach lub innych produktach "zatwierdzonych" do użytku dla ludzi, apologeci zawsze twierdzą, że poziomy tych trucizn, takich jak promieniowanie, rtęć, glin, formaldehyd, fluor i wiele innych, są stosowane tylko na poziomie „bezpiecznym dla ludzkiego konsumenta". O tym, jak bezpieczny jest SM-102 przekonamy się już niedługo, skoro nie brakuje chętnych (zmylonych) w kolejce do eksperymentów, jako świnek morskich.
Autor - Chrisa Everard żródło - gumroad.com/…chris-everard-f5cf1546-dc54-4d84-9b4a-56ed20b43411

MASKI Z GRAFENEM -narzędzie tortury
Na stronie www.materialstoday.com mamy pytanie „Czy grafen jest bezpieczny?” „Ale sama natura grafenu może być powodem do niepokoju: cienkie i lekkie, a jednocześnie twarde i nieusuwalne cząstki są notorycznie niepokojące pod względem szkodliwego wpływu, jaki mogą mieć na nasze zdrowie, szczególnie podczas wdychania…”
„Ken Donaldson jest toksykologiem układu oddechowego na Uniwersytecie w Edynburgu i on i jego koledzy są jednymi z pierwszych, którzy podnieśli ostrzeżenie dotyczące grafenu, przynajmniej dla nanoskopowych płytek krwi materiału. Nie jest zbyt wielkim przeskokiem wyobraźni wyobrazić sobie, jak takie drobne płatki węgla mogą być transportowane głęboko w płucach, podobnie jak włókna azbestu i pył węglowy. Po umieszczeniu w nich nie ma prawdopodobnego mechanizmu usuwania lub rozkładu takich obojętnych cząstek i mogą one znajdować się na tych wrażliwych tkankach, wywołując przewlekłą odpowiedź zapalną lub zakłócając normalne funkcje komórkowe”. Czy to sprawia, że każda rozsądna osoba czuje się bezpiecznie nosząc maskę zawierającą cząsteczki grafenu?

„Mamy nowy pomysł i nowy produkt. Został zaprojektowany, aby zmusić Cię do wdychania nanocząsteczek grafenu. Kto wie, co się stanie? Spróbuj i zobacz.
Tak, spróbuj. A jeśli następnie rozwiniesz infekcję płuc, ponieważ nazywa się to kardynalnym objawem pandemii, możesz trafić w dziesiątkę i zdobyć diagnozę COVID-19.
W tym momencie zaczyna się zabawa, gdy próbujesz wyjaśnić swojemu lekarzowi, że przyczyną nie jest wirus, ale nanocząsteczki grafenu w twojej masce. Jeśli dobrze rozegrasz swoje karty, możesz skończyć na oddziale psychiatrycznym z innymi „teoretykami spisku”. „Możesz w to uwierzyć, siostro? Miałem tego faceta kilka godzin temu, który kaszlał i kapał śluzem wszędzie. Zapalenie płuc. Klasyczny przypadek COVID. Czy słyszałeś kiedyś o grafenie? To właśnie wkładają do ołówków, prawda? Maski są promotorami diagnozy COVID. Krok pierwszy: wdychaj nanocząsteczki grafenu. Krok drugi: rozwiń tak zwany główny objaw COVID — infekcję płuc. Krok trzeci: test fałszywie dodatni w teście PCR (także z grafenem) (zdarza się to miliony razy, jak udokumentowałem). I boom, jesteś przypadkiem COVID.

Zgodnie z lokalnymi przepisami złożyłem wniosek o licencję na posiadanie maski jako broni. Jeśli zdobędę aprobatę, zamierzam zamknąć go w szklanym pudełku i zamontować na ścianie obok granatnika i kuli armatniej z czasów wojny secesyjnej.
żródło tutaj

MIDAZOLAM
Dalej , jeśli ktoś ma problemy z oddychaniem , wzywa karetkę , diagnozują covid ... i podają środek utrudniający oddychanie MIDAZOLAM, a jak kto "ma szczęście" podłączają pod respirator i rozsadzają płuca , jest to "leczenie" z "celi śmierci " , nawet środki bardziej drastyczne . Midazolam, lek najczęściej stosowany w opiece paliatywnej i kontrowersyjny składnik toksycznej, śmiertelnej mikstury , jest aktywnie stosowany jako „środek uspokajający pierwszego rzutu” u pacjentów z COVID-19 - "dlaczego leczą pacjenta z chorobą układu oddechowego lekiem, który może całkowicie zatrzymać oddychanie"? - (...) w ciągu ostatnich pięciu lat w Wielkiej Brytanii każdego miesiąca wypisywano około 15 000 recept na midazolam do stosowania poza szpitalem, podczas gdy w kwietniu wypisano oszałamiające 38 582 recept. więcej -
Leki hamujące oddychanie stosowane w leczeniu krytycznie chorych pacjentów z covid Midazolam - wikipedia.org/wiki/Midazolam - Dominuje efekt nasenny, amnestyczny, działa również rozluźniająco na mięśnie ... Midazolam powoduje depresję krążenia, działając bezpośrednio na mięsień sercowy. W hipowolemii, ukrytej jak i jawnej, szybkie podanie pełnej dawki może spowodować istotny spadek ciśnienia. Lek powoduje zależną od dawki depresję oddechową, której stopień zależy od drogi podawania (najsilniejsza jest po podaniu dożylnym) i dawki.

Dla tych którzy żałują, że dostali "szczepienie" covid

„La Quinta Columna” („Piąta kolumna”)... Delgado i jego zespół naukowców doszli do wniosku, że objawy „COVID-19” są w rzeczywistości objawami zatrucia tlenkiem grafenu i że nanocząsteczki tlenku grafenu odkryte w fiolkach Pfizer przez dr Pablo Campra Madrid z Uniwersytetu w Almerii są znaleziono również w maskach chirurgicznych, potwierdzając tym samym podejrzenia brytyjskiego lekarza. Maski chirurgiczne produkowane przez Shandong Shenquan New Materials zostały wycofane z rynku w Hiszpanii przez krajowy urząd ds. zdrowia Sanidad w kwietniu ze względu na odkrycie tlenku grafenu.

Ponadto 5. Kolumna potwierdza, że tlenek grafenu znajduje się w wymazówkach używanych zarówno w teście PCR, jak i teście antygenowym, a także we wszystkich szczepionkach przeciw grypie po 2019 roku. Piąta kolumna dostarcza informacji istotnych dla zdrowia, integralności fizycznej i środowiska. Stosowane i obecnie sprzedawane maski zawierają tlenek grafenu. Nie tylko te wycofane w tym czasie, jak wskazują media, waciki używane zarówno w testach PCR, jak i antygenowych zawierają również nanocząstki tlenku grafenu.
Wszystkie główne szczepionki przeciw COVID, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson, itp. również zawierają pokaźną dawkę nanocząstek tlenku grafenu.

Odkrycia te są wynikiem analiz za pomocą mikroskopii elektronowej i spektroskopii, wśród innych technik stosowanych na różnych uniwersytetach publicznych w Hiszpanii.
Szczepionka przeciw grypie zawiera nanocząsteczki tlenku grafenu, podobnie jak nowe szczepionki przeciw grypie, a także nowe donosowe szczepionki przeciw COVID, które wkrótce zostaną wprowadzone na rynek. Wszystkie zawierają ogromne dawki nanocząstek tlenku grafenu.

Tlenek grafenu jest trucizną, która powoduje zakrzepy krwi. Tlenek grafenu koaguluje krew. Tlenek grafenu zmienia układ odpornościowy, zaburzając równowagę oksydacyjną rezerw glutationu w organizmie. Zwiększenie dawki tlenku grafenu jakąkolwiek drogą powoduje załamanie układu odpornościowego. I późniejsza burza cytokin.
Tlenek grafenu gromadzi się w płucach i powoduje obustronne zapalenie płuc poprzez równomierne rozprzestrzenienie się w drogach pęcherzyków płucnych.
Tlenek grafenu powoduje metaliczny posmak w ustach. Być może zaczyna to mieć dla ciebie sens.
Wdychanie tlenku grafenu powoduje stan zapalny błon śluzowych, a w efekcie utratę zmysłu smaku oraz częściową lub całkowitą utratę węchu.

Tlenek grafenu nabiera silnych właściwości magnetycznych wewnątrz ciała. To wyjaśnia zjawisko magnetyczne, którego doświadczyły już miliony ludzi na całym świecie, po różnych drogach podawania tlenku grafenu, z których szczepionka jest tylko jedną drogą infekcji. Krótko mówiąc, tlenek grafenu to rzekomy SARS-CoV-2, „nowy koronawirus”, który rzekomo spowodował chorobę znaną jako COVID-19. To jest prawdziwy powód, dla którego nigdy nie mieliśmy prawdziwej izolacji i oczyszczenia z nowego koronawirusa, co jest faktem rozpoznawanym na najwyższych szczeblach większości instytucji opieki zdrowotnej w kilku krajach, kiedy bezpośrednio o to pytano.

COVID-19 choroba jest wynikiem wprowadzania tlenku grafenu różnymi drogami podania. Tlenek grafenu jest niezwykle silny i silny w aerozolach, podobnie jak rzekomy SARS-CoV-2. Jak każdy materiał, tlenek grafenu ma „elektroniczne pasmo absorpcji”. Oznacza to, że pochłania określoną częstotliwość, która bardzo szybko pobudza i utlenia ten materiał, co atakuje naturalne rezerwy antyoksydantów glutationu w naszym organizmie... Podejrzewamy, że podczas kampanii przeciw grypie w 2019 r. w tych fiolkach wprowadzono tlenek grafenu, ponieważ był już używany jako adiuwant. Wraz z kolejnymi próbami technologii 5G w różnych częściach świata choroba COVID-19 rozwinęła się w interakcji zewnętrznych pól elektromagnetycznych i tlenku grafenu w ich ciałach.

Cel wprowadzenia tlenku grafenu jest jeszcze bardziej niejasny, niż mogłoby się wydawać. Dlatego jest więcej niż wystarczające, abyś przyswoił sobie te informacje i „zresetował” wszystko, co do tej pory myślałeś, że wiesz o chorobie. Od najwyższych instytucji rządowych, które każą ludności się chronić, a nawet zmuszają do spożycia czegoś, co potencjalnie może sprawić, że zachorują na samą chorobę.

Teraz, gdy wiemy, że czynnik sprawczy lub etiologiczny choroby jest w rzeczywistości trucizną chemiczną, a nie czynnikiem biologicznym, wiemy, jak to złagodzić: poprzez zwiększenie poziomu glutationu. Glutation to naturalny przeciwutleniacz obecny w rezerwach w organizmie człowieka.
Kilka szczegółów pozwoli Ci w pełni zrozumieć wszystko, co zostało nalane do mediów.

Glutation występuje u dzieci w bardzo wysokich stężeniach. Dlatego choroba ma niewielki wpływ na populację dzieci. Poziomy glutationu znacznie spadają po 65 roku życia. Właśnie dlatego COVID-19 występuje częściej w starszej populacji. Poziomy glutationu są bardzo wysokie w populacji sportowej. Dlatego tylko 0,22% sportowców cierpiało na tę chorobę.

Teraz zrozumiesz, dlaczego niezliczone badania w praktyce wykazały, że leczenie N-acetylocysteiną (NAC), która jest prekursorem glutationu lub glutationu, podawanego pacjentom bezpośrednio wyleczyło chorobę COVID-19 bardzo szybko, proste i proste, ponieważ poziomy glutationu były podniesiony w celu radzenia sobie z podawanym środkiem toksycznym zwanym tlenkiem grafenu.


Odkrycie dokonane tutaj przez Piątą Kolumnę sugeruje trwający na pełną skalę atak państwowego bioterroryzmu – lub przynajmniej przy współudziale rządów – przeciwko całej populacji świata, stanowiący zbrodnie przeciwko ludzkości. Dlatego jest absolutnie niezbędne i konieczne, aby udostępnić te informacje swojej społeczności medycznej, lekarzom, pielęgniarkom i ogólnie służbom zdrowia, a także lokalnym i regionalnym mediom i prasie oraz osobom z twojego otoczenia.

Mając na uwadze, że szczepionką przeciw grypie z tlenkiem grafenu szczepione są nie tylko osoby starsze w domach opieki, ale jak wiadomo, duża część populacji została zaszczepiona – lub „grafenowana” stopniowymi dawkami tlenku grafenu.

Organizm ma naturalną zdolność do eliminacji tej toksyny (częściowo tlenku, ale nie hydrożeli - grafenu], dlatego zalecają (zabójcy) się przyjmowanie 3 dawek [szczepionki] rocznie i od teraz każdego roku, aby utrzymać wysoki poziom grafenu w waszych ciałach.

Mamy każdy z dowodów na to, co zostało tu opisane i dopóki system sprawiedliwości nie będzie działał, ludzie będą zrzucani z urwiska bez dna. Jeśli oglądasz ten materiał audiowizualny, zrozumiesz, że przez ponad rok byłeś całkowicie i naiwnie oszukany przez najwyższe instytucje. Dopiero teraz zrozumiesz wszystkie niespójności, które zauważyłeś w wiadomościach telewizyjnych. (zakazana wiedzatv .net /tlenek-grafenu-w-jabs-maskach-i-swabs/)

Dlaczego dźgają 6-miesięczne niemowlęta? KIEDY: Glutation występuje w bardzo wysokich stężeniach u dzieci. Dlatego choroba ma niewielki wpływ na populację dzieci.

ŻYWNOŚCI Z CZĄSTECZKĄ GLUTATIONU
Pokarmy glutationowe można podzielić na dwie kategorie: pokarmy zawierające cząsteczkę glutationu i pokarmy, które stymulują produkcję glutationu i/lub zwiększają aktywność enzymów glutationu. translate.goog/glutathione-foods.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_
fragment - "Gotowanie zmniejsza zawartość glutationu w żywności, podobnie jak długość i warunki przechowywania i praktyki hodowlane. Tylko niegotowane surowe warzywa, owoce, surowe jajka, surowe niepasteryzowane mleko i nabiał, surowe lub rzadkie mięso są bogate w glutation. Gotowane, pasteryzowane i przetworzone produkty spożywcze zawierają znacznie mniej glutationu lub wcale".

Prosimy o poinformowanie osób chętnych do słuchania.
Doreen A Agostinohttp://freetobewealthy.net ourgreaderestiny.org

Ważne - nie wolno podawać paracetamolu - najwyżej aspirynę - wikipedia.org/wiki/Glutation
Glutation umożliwia usuwanie z ustroju związków azotowych i chlorowcopochodnych toksyn. Na przykład często zażywany lek przeciwbólowy paracetamol jest metabolizowany do hepatotoksycznej N-acetylo-p-benzochinoiminy. Toksyna ta jest przyłączana w wątrobie do glutationu. Nadmierne lub długotrwałe podawanie paracetamolu przy równoczesnej małej podaży metioniny w pokarmie, powoduje zużycie glutationu zawartego w ustroju, co z kolei jest przyczyną uszkodzenia (martwicy) wątroby. Dlatego wraz z paracetamolem konieczne jest podawanie metioniny, która jest wykorzystywana do syntezy glutationu.
Marcin Pioter Tyk shares this
997
Polska Onuca shares this
447
Monika Grom shares this
1866
Krzysztof Moskal
Te wszystkie "szczepionki" były "święcone" w lożach masońskich i mają satanistyczny wymiar.
A zastosowanie tego wszystkiego jak działają te "procedury" - są opisane w Talmudzie Babilońskim coś w stylu "jak postępować z gojami".
Kabała Chazarska im stworzyła wybór, czyli Ci wszyscy mieli wybór, a zrobili to z głupoty, chciwości, pychy, niewiedzy, lub innego czynnika, który chcieli osiągnąć.
I …More
Te wszystkie "szczepionki" były "święcone" w lożach masońskich i mają satanistyczny wymiar.
A zastosowanie tego wszystkiego jak działają te "procedury" - są opisane w Talmudzie Babilońskim coś w stylu "jak postępować z gojami".
Kabała Chazarska im stworzyła wybór, czyli Ci wszyscy mieli wybór, a zrobili to z głupoty, chciwości, pychy, niewiedzy, lub innego czynnika, który chcieli osiągnąć.
I nie wszystkie te czynniki mogły mieć znaczenie co do jednej osoby.
Ja czytałem cały Talmud Babiloński, to wiem co tam jest napisane, a w dodatku wiem, z kim mam do czynienia, z powodu tego, że chciałem wiedzieć jak to działa.

A skoro społeczeństwo głosuje na syjonistów, talmudystów, kabalistów z Izraelskim paszportem jeżeli chodzi o Polskę to są tego efekty.

Poza Polską też jest podobnie.
andrzej Mojżesz malinowski shares this
1.1K
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jeśli pozwolisz politykom łamać prawo w sytuacjach wyjątkowych, to będą stwarzać sytuacje wyjątkowe, aby łamać prawo.
Bos016
Wyższy zasiłek pogrzebowy dla zaszczepionych. TVP chyba mnie przekonała ! 🤪
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jan Zbigniew wojan
CI sami produkowali cyklon do komór - ten sam biznes !
Jan Zbigniew wojan
Paracetamol jest podawany nawet w klinikach sercowych - ciekawe dlaczego ?
olek19801 shares this
67
Trucizna w szczepionkach na covid-19