Clicks6.1K
Edward7
5

Leki hamujące oddychanie stosowane w leczeniu krytycznie chorych pacjentów z covid

Midazolam - nowy "pavulon" dla covidowych "łowców skór" .
(dailyexpose.co.uk)
Midazolam, lek najczęściej stosowany w opiece paliatywnej i kontrowersyjny składnik toksycznej, śmiertelnej mikstury , jest aktywnie stosowany jako „środek uspokajający pierwszego rzutu” u pacjentów z COVID-19 – szczególnie tych sklasyfikowanych jako wymagających intensywnej opieki.
Przyjmowanie jest związane z asocjacją i uśpieniem, ulgą, uspokojeniem... w niektórych sytuacjach, wywołuje utratę przytomności, lek może spowolnić lub całkowicie zatrzymać oddychanie a pacjenci muszą być ściśle monitorowani, jeśli otrzymają dawkę. Dlaczego jednak lek, który może wywołać znaczną depresję oddychania, jest używany jako kluczowy lek w leczeniu pacjentów z COVID-19? (...)

Accord Healthcare , jeden z pięciu producentów midazolamu, uzyskał zgodę organów regulacyjnych na sprzedaż do NHS oznaczonych francuską etykietą dostaw midazolamu do iniekcji po tym, jak już w marcu 2020 r. sprzedał magazyny brytyjskim hurtownikom „na prośbę NHS”. Dla porównania, w ciągu ostatnich pięciu lat w Wielkiej Brytanii każdego miesiąca wypisywano około 15 000 recept na midazolam do stosowania poza szpitalem, podczas gdy w kwietniu wypisano oszałamiające 38 582 recept. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) powiedział, że prośba o dodatkowe zapasy była częścią „krajowych wysiłków w odpowiedzi na epidemię koronawirusa”, w tym środków ostrożności „w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa przyszłych niedoborów”(...). Biorąc pod uwagę, w jaki sposób midazolam wpływa na układ oddechowy – potencjalnie powstrzymując pacjentów przed oddychaniem – musimy zadać sobie pytanie, dlaczego ten lek jest stosowany w leczeniu osób z Covid i dlaczego rząd Wielkiej Brytanii i NHS wymagają tak dużych ilości środka uspokajającego. Czy to możliwe, że midazolam może być używany do przedwczesnego zakończenia życia tysięcy ludzi, których wtedy po prostu nazwano kolejną śmiercią COVID-19?

Wytyczne dotyczące stosowania midazolamu i innych leków, które mają być znieczuleniem...

Królewskie (z UK) zbiory informacji dotyczących zmian w zakresie stosowania i podawaniu leków w ramach pandemii w następnych wypadkach” w dniu 2 kwietnia 2020 r.,
Midazolam jest oznaczony jako środek uspokajający „pierwszego rzutu” do leczenia krytycznie chorych pacjentów z COVID-19, ale zagrożenia związane z lekiem obejmują potencjalne trudności w oddychaniu, a nawet całkowite zatrzymanie oddychania. Organy regulacyjne w UK stwierdzają, że midazolam może być stosowany tylko w szpitalach, które mają sprzęt do monitorowania serca i płuc oraz do zapewnienia leczenia ratującego życie . Osoby leczone midazolamem muszą być ściśle monitorowane przez pielęgniarki i lekarzy, aby upewnić się, że oddychają prawidłowo, ponieważ lek może wywołać znaczną depresję oddechową.

Lek jest często stosowany przed drobnymi zabiegami chirurgicznymi w celu złagodzenia niepokoju i wywołania senności, ale może być stosowany do wprowadzenia pacjenta w stan nieprzytomności. Jak wspomniano wcześniej, jest on obecnie stosowany jako podstawowe leczenie krytycznie chorych pacjentów z COVID-19, jednak dlaczego miałbyś leczyć pacjenta z chorobą układu oddechowego lekiem, który może całkowicie zatrzymać oddychanie?

Wytyczne Royal College of Anesthetists pokazują, że midazolam i propofol są głównymi lekami stosowanymi w sedacji i transferze, przy czym midazolam jest wskazywany jako lek „który może podlegać presji popytu”. Midazolam został również oznaczony jako lek, którego zapasy zostały zachowane (zwiększona produkcja) „do stosowania w intensywnej opiece w czasach zwiększonego popytu podczas kryzysu COVID-19”.

Źródło: Wydział Intensywnej Terapii
Leki wyróżniane # tymi, które mogą podlegać licznym panelom. Leki oznaczone * do leków, których zapasy zachowane zachowane do leczenia chorych chorych z COVID-19.

Ta tabela pokazuje, w jaki sposób midazolam i inne leki są używane do znieczulenia, a w przypadku midazolamu wydaje się, że jest bardzo poszukiwany – zwłaszcza, że jest on stosowany w leczeniu pacjentów z Covid. Pokazuje również, jakie leki należy stosować jako alternatywne leki znieczulające, na przykład, jeśli midazolam nie jest łatwo dostępny, w celu uzyskania sedacji można zastosować; lorazepam lub diazepam.

Wydaje się, że propofol i midazolam mogą być stosowane zamiennie, tak jakby propofol nie był dostępny, to zamiast tego można zastosować midazolam.

Ponownie, warto podzielić się tymi informacjami – pokazuje, które leki są obecnie głównie stosowane i są bardzo poszukiwane w leczeniu krytycznie chorych pacjentów z COVID-19. Należy zadać to samo pytanie: po co leczyć osoby cierpiące na choroby układu oddechowego lekiem, który może powodować trudności w oddychaniu, a w niektórych przypadkach może zagrażać życiu?

Interesujące w tej tabeli jest również stosowanie leków, takich jak fentanyl i ketamina, które ponownie zostały wyróżnione jako leki, na które jest duże zapotrzebowanie, a w przypadku fentanylu aktywnie stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19. Ketamina stosowana jest do wprowadzania pacjentów w stan utraty przytomności, natomiast fentanyl jest stosowany jako środek przeciwbólowy – środek przeciwbólowy, który może wpływać na czucie w całym ciele, a w niektórych przypadkach całkowicie je eliminować.

Dodatkowo, gdy ketamina nie jest dostępna, alternatywnym lekiem z wyboru jest midazolam.

Źródło: Wydział Intensywnej Opieki Medycznej
Fentanyl i ketamina zostały wyróżnione jako leki, które są potrzebne, np. podczas pandemii Covid.

Fentanyl jest silnym opioidowym środkiem przeciwbólowym stosowanym w leczeniu silnego bólu, często podczas operacji, poważnych urazów lub podczas leczenia raka. Można go przepisywać pacjentom jako plastry na skórę, aerozole do nosa, a także zastrzyki. Jednak najczęściej podaje się go jako zastrzyk dożylny lub kroplówkę dożylną w szpitalu.
Karen S. Sibert, lekarka, która praktykuje anestezjologię od ponad 25 lat, napisała w czasopiśmie medycznym KevinMD , że fentanyl jest bardzo silny i działa bardzo szybko, co czyni go skutecznym w leczeniu bólu chirurgicznego. Zauważa jednak, że lek ma duży potencjał nadużywania, nie tylko wśród pacjentów, ale także personelu medycznego.

Podobnie jak midazolam, jednym ze zgłaszanych zagrożeń związanych z fentanylem jest depresja oddechowa, w wyniku której „siła oddychania może zostać poważnie zmniejszona”. Sugeruje się, że ci, którzy przyjmują fentanyl, powinni powiadomić swojego lekarza przed podaniem dawki, lub powinni całkowicie go unikać.
Co więcej, ketamina – stosowana od lat 70. jako lek indukcyjny – może powodować niebezpieczne spowolnione oddychanie: kolejny lek wymieniony jako bardzo poszukiwany w leczeniu krytycznie chorych pacjentów z COVID-19.

Oczywiście warto zauważyć, że zarówno fentanyl, jak i ketamina są narkotykami, o których wiadomo, że są nadużywane poza leczeniem, zwłaszcza fentanyl, a jego siła (50 razy silniejsza niż heroina) oznacza, że ryzyko przedawkowania jest niewiarygodnie wysokie. W Wielkiej Brytanii liczba zgonów związanych z fentanylem wzrosła z zaledwie 8 w 2008 r. do 135 w 2017 r. , a urzędnicy obawiają się, że liczba ta wzrośnie.

Chociaż możemy się tutaj powtarzać, pytanie brzmi: dlaczego leki, które mogą mieć niebezpieczny wpływ na zdolność oddychania pacjenta, miałyby być stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19, którzy cierpią na wirusa, który może prowadzić do powikłań, takich jak jak zapalenie płuc, a w najcięższych przypadkach zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)?

Jeśli istnieje rozsądne wyjaśnienie, dlaczego leki takie jak midazolam są stosowane pomimo ich wpływu na układ oddechowy, chcielibyśmy to usłyszeć.

Źródło: dailyexpose.co.uk/…-ill-covid-19-patients-weneedtotalkaboutmidazolam/

Midazolam - wikipedia.org/wiki/Midazolam - Dominuje efekt nasenny, amnestyczny, działa również rozluźniająco na mięśnie ... Midazolam powoduje depresję krążenia, działając bezpośrednio na mięsień sercowy. W hipowolemii, ukrytej jak i jawnej, szybkie podanie pełnej dawki może spowodować istotny spadek ciśnienia. Lek powoduje zależną od dawki depresję oddechową, której stopień zależy od drogi podawania (najsilniejsza jest po podaniu dożylnym) i dawki. Depresja oddechowa jest łatwo odwracalna przez podanie flumazenilu...
Jan Zbigniew wojan
To są zabójcy !
BeatkaS
NIE SZCZEPIMY SIĘ!!!!!!!!
Bos016
N I E . S Z C Z E P I M Y . S I Ę. Trzeba być głupcem, żeby preparat wyciągnięty z kapelusza nazywać szczepionką! youtube.com/watch?v=0CsnpDVbxYo To nie są szczepionki uzdrawiające, ani uodporniające na covid, ale jest to produkt inżynierii genetycznej, oparty o modyfikowane w laboratorium instrukcje genomu sars-cov2 i do tego bardzo toksyczny.