Jan Zbigniew wojan
To są zabójcy !
BeatkaS
NIE SZCZEPIMY SIĘ!!!!!!!!
Bos016
N I E . S Z C Z E P I M Y . S I Ę. Trzeba być głupcem, żeby preparat wyciągnięty z kapelusza nazywać szczepionką! youtube.com/watch?v=0CsnpDVbxYo To nie są szczepionki uzdrawiające, ani uodporniające na covid, ale jest to produkt inżynierii genetycznej, oparty o modyfikowane w laboratorium instrukcje genomu sars-cov2 i do tego bardzo toksyczny.