Clicks700
Stylita
4

Na Boží soud

Jednou se avva Siluan dostal do vytržení a padl tváří k zemi. Pak vstal a oddal se nářku. Na otázku bratří, co s ním je, odvětil:
"Byl jsem uchvácen na Boží soud a viděl jsem, jak mnozí z mnišského stavu byli uvrženi do trápení a mnohý ze světských lidí šli do Království nebeského."
Poté, vyšed z kelie, zakryl si kápí tvář, řka:
"K čemu je mi vidět světlo tohoto pomíjivého světa, ve kterém pro mne není nic užitečného."
z knihy: Moudrost pouštních otců, Elijáš , Jihlava, L.P. 1997
Reprák
The.....-Mariá,Nemôžem mlčať,ked vidím aké tu šíriš znovu lži a bludy!
V uvode videa o cirkevnej totalite a inkvizícii je spomenuté že od r.1203-1805 zomrelo skrz inkvizíciu 50 000 000 Kresťanov.!!!!
1.)To číslo kedže nie je dokázatelné,alebo overitelné je extrémne nadnesené
2.)Neboli to Kresťania ale Bludári,Heretici a pod.
Cirkev si strážila Bohom zverené pravdy.
Nerozumiem tvojej rozpoltenos…More
The.....-Mariá,Nemôžem mlčať,ked vidím aké tu šíriš znovu lži a bludy!
V uvode videa o cirkevnej totalite a inkvizícii je spomenuté že od r.1203-1805 zomrelo skrz inkvizíciu 50 000 000 Kresťanov.!!!!
1.)To číslo kedže nie je dokázatelné,alebo overitelné je extrémne nadnesené
2.)Neboli to Kresťania ale Bludári,Heretici a pod.
Cirkev si strážila Bohom zverené pravdy.
Nerozumiem tvojej rozpoltenosti mysle.Na jednej strane si proti inkvizícii (ktorá chránila čistotu viery. A na druhej strane si zase proti súčastnej cirkvi že je príliž benevolentná voči iným vieram a názorom.Za koho ty vlastne kopeš??,Aj v jednom prípade aj v druhom si proti cirkvi,ktoru založil a vedie Kristus.Tak že si proti Kristovi=antikristov služobník.
Anti z Grečtiny ="proti "Kristus=Kristus.
Ak si myslíš že to čo tu podsúvaš,ponukaš,vešiaš je na česť a slávu Boha ,tak sa mýliš!
Neviem či teraz budem presne citovať sv.písmo ,ale na poslednom sude ,budeme sudený z každého slova.!!!
Spamätaj sa človeče!!
Agent0
Chces opravovat Krista? Nebo nevěříš, že řekl Šimonovi:"A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev a BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU" (Mt16,18). Papežství bylo ustanoveno Kristem a je platné, jestli to chce někdo uznat nebo ne. Problémem jsou jen lidi... Kristus si zvolil 12 apoštolů, i Jidáše, který Jej zradil. Pochybujes o Kristovi, že si vyvolil špatně? Problémem jsou jen …More
Chces opravovat Krista? Nebo nevěříš, že řekl Šimonovi:"A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev a BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU" (Mt16,18). Papežství bylo ustanoveno Kristem a je platné, jestli to chce někdo uznat nebo ne. Problémem jsou jen lidi... Kristus si zvolil 12 apoštolů, i Jidáše, který Jej zradil. Pochybujes o Kristovi, že si vyvolil špatně? Problémem jsou jen lidi...
Agent0
Ty jsi tam příliš stará a to te omlouvá :) točíš se pořád do kolečka jako myš v kolotoči. Ty máš zřejmě založenou svoji církev...:) nazval bych ji "Nikdo není nade mne" 😆
Stylita
Byl (Siluán) pak podruhé ve vytržení. Na prosbu svého učedníka Zachariáše řekl o tom, co spatřil:
"Byl jsem vzat do nebe a viděl jsem slávu Boží, stál jsem tam až doposevad, nyní jsem propuštěn."
+++
Jeden z otců vyprávěl:
"Jednou jsem rozprávěl s avvou Siluánem a náhle jsem spatřil - jeho tvář i tělo zářilo světlem jako andělovi, padl jsem na tvář z toho vidění."