Edward7
11.1K

Papież Benedykt XVI; Stolica Apostolska jest "skrępowana"

W niezwykłym obrocie spraw, w ostatni czwartek, 6 października 2022 roku, w wigilię święta Matki Bożej Zwycięskiej, gdy ks. Alessandro Minutella przygotowywał swoje wieczorne przemówienie w Radio Domina Nostra, okazuje się, że Ojciec Święty uprzedził jego prośbę o ogłoszenie obstrukcji Stolicy Apostolskiej.

Deklaracja ta jest następstwem oświadczeń Ojca Świętego, że nadal jest Papieżem , że nigdy nie abdykował i zachowuje Mandat Piotrowy . Wszystko to Andrea Cionci otwarcie wykazał we włoskich gazetach w ciągu ostatnich dwóch lat, BEZ obalenia jego stwierdzeń, w oparciu o dowody, przez kogokolwiek. A teraz jego książka "The Ratzinger Code" jest bestsellerem we Włoszech i jest dostępna w języku angielskim na Amazon .

Okazją była osobista wiadomość, którą wysłał do uczonych zgromadzonych przez Fundację Papieża Benedykta XVI, aby zaprezentować książkę Piergiorgio Odifreddiego zatytułowaną "In cammino alla ricerca della Verità. Lettere e colloqui con Benedetto XVI" (Rizzoli, 2022) (angielski przekład: " Na drodze w poszukiwaniu prawdy. Listy i rozmowy z Benedyktem XVI". Na początku przemówienia, dla 2,5-godzinnej konferencji (Widoczne na wideo tutaj ), arcybiskup Georg Ganswein, osobisty sekretarz Ojca Świętego, wygłosił krótkie, ale zagatkowe wprowadzenie, które zrelacjonuję po angielsku, poniżej, którego włoską transkrypcję można przeczytać w artykule Andrei Cionci, tutaj .

Jego wystąpienie rozpoczęło się w 2:31 minucie tego 2,5 godzinnego nagrania.

Przed przemówieniem arcybiskup pyta, czy powinien rozpocząć od oficjalnego, zwyczajowego pozdrowienia wszystkich obecnych - rektor Uniwersytetu LUMSA odpowiada, że może to zrobić serdecznie, nieformalnie - na co arcybiskup odpowiada, że zrobi to po katolicku. Arcybiskup Georg Ganswein, ubrany jak ksiądz, a nie arcybiskup, i bez krzyża pektoralnego, mówi: Zanim tu przyjechałem, modliłem się z papieżem Benedyktem - jak to robi każdy katolicki ksiądz - nieszporami. A potem mówiłem o książce, a przede wszystkim o tych zaproszonych czy tych prezentujących. (czyli o tych uczonych, którzy będą wygłaszać mowy podczas konferencji - red.).

Papież Benedykt powiedział mi przede wszystkim: "Nie oddawaj oficjalnego pozdrowienia, pozdrów ich osobiście w moim imieniu i powiedz wszystkim: 'Nie zasłużyłem na tę znakomitą listę prezenterów'". Powiedziałem do niego: "Ojcze Święty, jeśli to powiem, nie uwierzą mi, ale ja będę posłuszny"; (papież Benedykt kontynuował) "Albo wierzysz, albo nie wierzysz, jeśli nie wierzysz, przeczytaj, albo Jeremiasza, albo Izajasza. Nie powiem, który werset lub który rozdział, ale jest odpowiedź ".

Teraz, nawet w języku włoskim, tego rodzaju wprowadzenie jest godne uwagi ze względu na swój idiosynkratyczny format. Tak, wiadomo, że arcybiskup jest konserwatystą i być może chciał po prostu podkreślić, że modli się Boskim Oficjum z Ojcem Świętym w godzinach kanonicznych, jak wszyscy księża powinni. Ale jest też jasne, że przekazuje on osobiste przesłanie przekazane przez Ojca Świętego.

Tak więc, jak to uczynił Andrea Cionci drugiego dnia, bliższe przyjrzenie się pierwszej frazie zauważy niezwykłą strukturę gramatyczną, która wzięta składniowo zgodnie z regułami języka włoskiego oznacza na dzień dzisiejszy: "Właśnie modliłem się nieszporami z papieżem Benedyktem XVI, jak to czynią wszyscy katoliccy księża." FULL STOP.

Ale takie stwierdzenie nie ma sensu, chyba że wszyscy księża katoliccy powinni uważać papieża Benedykta XVI za prawdziwego i jedynego papieża rzymskiego, ponieważ wszyscy księża mają się modlić w komunii z Wikariuszem Chrystusa, a nie z papieżem emeritusem. Ale to nie wszystko.

W drugim wyrażeniu, w którym arcybiskup jest proszony o pozdrowienie zgromadzenia uczonych jako znakomitych osób (rzecz, którą Cionci w swoim artykule wyjaśnia jako bezsensowne, ponieważ wszyscy oni są albo bardzo złej reputacji pod względem moralno-akademickim, albo są osobami, które w przeszłości znieważyły papieża Benedykta XVI), arcybiskup sprzeciwia się, że nikt mu nie uwierzy, jeśli przekaże taką wiadomość. (To znaczy nikt, kto uważnie śledzi sprawy watykańskie).

I wtedy Ojciec Święty mówi; "Albo wierzcie, albo nie wierzcie, jeśli nie wierzycie, przeczytajcie, albo Jeremiasza, albo Izajasza. Nie powiem, który werset lub który rozdział, ale jest odpowiedź ".

Tutaj, jeśli wiesz cokolwiek o Piśmie Świętym, musisz doświadczyć szoku. Jeremiasz, prorok, wysyła swojego osobistego sekretarza, świętego Barucha (święto 28 września), który nie był najwyższym kapłanem, aby przekazał jego przesłanie skorumpowanemu duchowieństwu i szlachcie Jerozolimy, w jego czasach. Jeremiasz został uwięziony przez króla, arcykapłanów, szlachtę i uczonych w Piśmie, którzy sprzeciwiali się Jeremiaszowi za głoszenie, że Jerozolima zostanie zniszczona, jeśli sprzymierzy się ze światowymi potęgami, a ocaleje tylko wtedy, gdy pozostanie wierna prawdziwemu Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wysyła więc swojego sekretarza, aby dostarczył im jego najważniejszą wiadomość.

A ponieważ jest to utrudnione, nie może powiedzieć, co naprawdę myśli o tych uczonych, którzy przejęli fundację papieża Benedykta XVI i wykorzystują jej ogromne fundusze do promowania bergoglianizmu. To całkowite zrujnowanie jego intelektualnej spuścizny, o wiele gorsze niż niż wyrwanie winnicy niemieckich winogron, którą sam zasadził w zamku Gandolfo na początku swojego pontyfikatu. Jest to rzecz złośliwa, pełna nieprzyjaźni, w twarz. I dlatego decyduje się na pozostawienie ukrytej wiadomości dla tych, którzy naprawdę go słuchają i doceniają jego słowa: tych, którzy są w komunii z nim, którzy modlą się z nim nieszporami!

Fragment biblijny jest dokładną paralelą sytuacyjną dla momentu wysłania swojego osobistego sekretarza, arcybiskupa - ale nie ubranego jak arcybiskup czy arcykapłan - aby przemówił do arystokracji i uczonych Kościoła rzymskiego. Nie można więc tego pominąć jako przypadku. Co więcej, przemówienie to zostało wygłoszone 9 dnia po święcie św. Barucha. Więc po prostu nie możemy pominąć, aby uznać to za werset wskazany przez tekst i kontekst osobistego katolickiego przesłania Ojca Świętego do wszystkich.

A w tym orędziu Jeremiasz wypowiada te niesamowite słowa w rozdziale 36,5: najpierw po hebrajsku, potem po grecku, włosku i angielsku.

W ORYGINALE HEBRAJSKIM (czytać od prawej do lewej):

W greckim tłumaczeniu używanym przez Apostołów (czytane od lewej do prawej):
5 Wtedy Jeremiasz rozkazał Baruchowi: "Jestem skrępowany i nie mogę wejść do świątyni Pana. 6 Pójdziesz zatem i przeczytasz w zwoju, który napisałeś pod moje dyktando..."

Gdyby nie prawie dokładne nałożenie się okoliczności, powiedziałbym, że to zwykły przypadek, ale nie ma żadnego innego fragmentu w Piśmie Świętym, w którym znalazłoby się to wyrażenie, ani takiego, w którym mamy dostojnika wysyłającego sekretarza, aby przemówił do tych, którzy są z ugrupowania, które go uwięziło.

I widzę potwierdzenie w tej interpretacji, ponieważ w 2007 roku papież Benedykt XVI wydał książkę zatytułowaną, "Jezus z Nazaretu, od Jego chrztu w Jordanie do Przemienienia", w której mówi, słowami ojca ks De Souza, napisanymi w lutym 2007 roku,

"Podczas gdy Eliasz uosabia nadzieję na odnowę Izraela, Jeremiasz jest postacią Pasji, która głosi upadek obecnej formy Przymierza i Świątyni, która, że tak powiem, służy jako jego gwarancja. Oczywiście jest on również nosicielem obietnicy Nowego Przymierza, które ma powstać z popiołów. Przez swoje cierpienie, przez zanurzenie w ciemności sprzeczności, Jeremiasz nosi w sobie to podwójne przeznaczenie upadku i odnowy."

Wow! Dla papieża Benedykta, Jeremiasz był Katechonem Starego Testamentu w epoce całkowitej apostazji Świętego Miasta Jerozolimy. Tak więc, odwołując się do Jeremiasza i Barucha, w swoim przesłaniu wygłoszonym przez arcybiskupa, w zeszłym tygodniu, definitywnie deklaruje się jako jedyny WIKARIUSZ JEZUSA CHRYSTUSA, który jest obrońcą Wiary.

Ale co pozostaje dla mnie jeszcze bardziej zdumiewające, to skąd Ojciec Święty, Benedykt XVI, wiedział, jak odpowiedzieć na Pytanie Don Minutelli, które nie zostanie wyemitowane po raz pierwszy na Youtube PRZEZ PONAD 5 GODZIN lub tak?

Jestem zdumiony.Nie wiem, co powiedzieć. - Postaram się lepiej zrozumieć kontekst historyczny i wyjaśnić go w aktualizacji tego artykułu.Ale na razie, jeśli świat chce wiedzieć, że Ojciec Święty jest więźniem i że Stolica Apostolska jest krępowana, ma to zapewnione z ust Ojca Świętego, poprzez jego osobistego sekretarza, publicznie, w sposób zrozumiały dla wszystkich, którzy uważnie słuchają.

UWAGA: W zdaniu "Stolica Apostolska jest utrudniona/krępowana", słowa "Stolica Apostolska" odnoszą się do osoby Papieża Rzymskiego w sprawowaniu jego najwyższej władzy, dlatego też powiedzenie "Jestem utrudniony/blokowany/krępowany" jako papież, ma takie samo znaczenie jak powiedzenie że rządzenie "Stolicą Apostolską było niemożliwe"

AKTUALIZACJA: Mam niepotwierdzone doniesienia, że Don Minutella i pozostałych 7 księży zakomunikowali Ojcu Świętemu swój wstrząs spowodowany telefonem arcybiskupa Gansweina i wskazali na swoje pragnienie bezpośredniej komunikacji z nim, przed tą konferencją, na której arcybiskup Ganswein odniósł się do osobistego przesłania Ojca Świętego, które odnosi się do Jeremiasza , i Izajasza. - Jest również możliwe, że papież Benedykt XVI odpowiadał na konferencję w Turynie, która zakończyła się 6 października, w dniu powyższej interwencji, ponieważ tamta konferencja omawiała Sede impedita i Sede Vacante oraz Papas emeritus. Ale znaczenie byłoby takie samo.


Jeremiasza 36:5! ¡Viva Sancte Papa Benedicto!!

Pope Benedict XVI declares the Apostolic See Impeded
"skrępowana" - Watykanem rządzi masoneria
Antonio Socci: Benedykt XVI ostrzega przed nowym totalitaryzmem