3.4.2020 arch.Michal (Luz de Mária) "... blízskosť Varovania."

Celé pososltvo: ://gloria.tv Vy, Boží ľudia, buďte silní, aby ste nakoniec neboli vrhnutí do ohnivej pece, kde bude pláč a škrípanie zubami! [Lk 13, 28]. Nie ste sami, žite naplno pamiatkou Svätého …
Peter(skala)
Radujte sa kresťania... lebo čím bližšie nás postihujú pohromy, tým bližšie je Veľké Varovanie od Boha. Tento Veľký zásah Boha do ľudských dejín prinesie mier a stabilitu Cirkvi.

Preto radujte sa, keď vidíte, že toto všetko sa naplňuje, lebo tým sme bližšie k mieru a Božej vláde (Teokracia)
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/teokracia/

najprv musia prísť prírodné katastrofy, záplavy, zemetra…More
Radujte sa kresťania... lebo čím bližšie nás postihujú pohromy, tým bližšie je Veľké Varovanie od Boha. Tento Veľký zásah Boha do ľudských dejín prinesie mier a stabilitu Cirkvi.

Preto radujte sa, keď vidíte, že toto všetko sa naplňuje, lebo tým sme bližšie k mieru a Božej vláde (Teokracia)
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/teokracia/

najprv musia prísť prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zmena klímy, choroby, revolucie, vojenské konflikty ... čo už prišlo a bude sa ešte stupňovať.

Potom padne ekonomika a nasledne celosvetova vojna
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a3-sv-vojna/

Až sa to stane a nepotrvá to dlho (s ohladom na predošlé vojny) potom náhle Boh zasiahne svojím Veľkým Varovaním a všetci ľudia na svete spoznajú, že Boh existuje.
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/varovanie/

To spôsobí, že ľudia buď sa obrátia alebo ešte viac zatvrdnú svoje srdcia a tak zomrú vo svojich hriechoch. Prežijú len obrátení, tak ako ako bolo za čias Mojžiša, ked sa jední pridali k Mojžišovi a ostatní zomreli pre svoj hriech. Tak ako prežili v Noemovej Arche a ostatní zomreli pre svoj hriech.

Radujte sa, lebo ten čas sa blíži a konečne nastane Božia vláda
koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/a56-rokov-vlady-krala-henriho/