ELOHIM.
aron+
🥴
ELOHIM.
Wrzuciłem ten film ponieważ ten Kapłan mówi prawdę! Tradycjonaliści to antykoscioł a Święty Jan Paweł II słusznie nałożył na Lefebra karę ekskomuniki.