2 pages
vsrdce
1819

MÁRIA HOVORÍ

„Ja som večná nositeľka Ježiša..."
Peter(skala)
Kde to povedala ?