WHO zavádí „globální dohodu !

WHO zavádí „globální dohodu o pandemické připravenosti,“ která bude nadřazena národním ústavám.

Stále si myslíte, že je podivné protlačování pandemického zákona náhoda? Samozřejmě o náhodu nejde. Jde o zavádění totality podle notiček loutkovodičů naší vlády. Nutno podotknout, že jde o tytéž loutkovodiče jako v případě všech ostatních vlád, které hrají tu šílenou „hru“ poslední dva roky. Je třeba si totiž uvědomit, že vše bylo předem velmi pečlivě naplánováno. A právě WHO patří k hlavním režisérům. Vždyť tato globalistická organizace jen před pár lety zcela změnila nejen charakteristiku pandemie, ale i epidemie, vakcíny nebo tisíce let používanou charakteristiku pojmu slova „nemocný“.

A tyto změny nebyly účelově provedeny jen proto, aby se mohla celá „hra“ rozjet, ale především proto, aby mohla být nastolena globální totalita pod jednou světovládou. Svět jako z příruček Velkého resetu, kde nikdo nic nevlastní a všichni jsou spokojeni. A jak jinak chcete ovládat tupé masy a docílit toho, že se rády podvolí i té nejhorší totalitě, pokud jim někdo „důvěryhodný“ (placený z bezedných peněženek globalistů) bude tvrdit, že vše se děje jen pro jejich dobro?

Tedy pandemické zákony, které se zavádí v některých evropských totalitách, tak budou mít institut, který bude mít vyšší kompetence než tyto národní pandemické zákony. Ovládat celý svět bude rázem nikým nevolená WHO, která je – jak známo – plně v rukou Billa Gatese, většinového sponzora – a tedy i vlastníka – WHO.

Jakkoli je konec kovidových omezení v mnoha zemích vítán, nelze se nechat zmást tím, že v pozadí se stále buduje globální restrukturalizace podle specifikací „Velkého resetu“. A to v plné rychlosti.

Zdá se, že zjevné selhání covidových opatření, spolu s ustupováním politiků a médií, bylo součástí plánu. WHO nyní využívá tohoto obecného rozptýlení k tomu, aby přiměla členské státy, aby podepsaly novou „Globální dohodu o připravenosti na pandemii“ , která v podstatě dává WHO moc ve všech lékařských a klimatických mimořádných situacích!

„… úmluva, dohoda nebo jiný mezinárodní nástroj podle Ústavy Světové zdravotnické organizace k posílení prevence, připravenosti a reakce na pandemie….“

Nová smlouva předložená v prosinci 2021 , která rozšiřuje původní smlouvu z roku 2005, pokud ji členské státy přijmou, znamená, že ústava WHO (podle článku 9) má v případě přírodních katastrof nebo pandemií přednost před ústavou jednotlivých zemí. V Evropě je hlavním cílem získat EU pro implementaci v členských státech.

Jinými slovy, WHO bude v budoucnu diktovat, ne jen doporučovat.

WHO nyní ustavila mezivládní vyjednávací orgán, který se poprvé sejde 1. března 2022 („k dohodě o pracovních metodách a harmonogramech“) a druhý 1. srpna 2022 (kde bude diskutovat pokrok a pracovní koncept). Poté předloží zprávu o pokroku na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2023 s cílem přijmout tento „nástroj ovládání světa“ do roku 2024.

Nástroj by měl:


zajistit silnější, trvalou a dlouhodobou politickou angažovanost na úrovni světových vůdců
definovat jasné procesy a úkoly
zlepšit dlouhodobou podporu veřejnému a soukromému sektoru na všech úrovních
zajistit podporu integrace otázek zdraví do všech příslušných oblastí politiky


Švýcarská vědkyně Dr. Astrid Stuckelbergerová, která pro WHO pracuje 20 let, před tímto nástrojem ovládnutí lidstva varuje. Věří, že každá země by měla poslat WHO veřejný protestní dopis s tím, že je nepřijatelné, aby podpis ministra zdravotnictví dané země rozhodoval o osudu milionů lidí bez referenda (i proto se asi tlačí na pandemický zákon, ten se aktivuje jen na žádost WHO).

Dr Stuckelbergerová uvedla, že takový protest zatím zaslalo pouze Rusko.

A konečně je zde společné prohlášení lídrů z celého světa iniciované předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace Dr. Tedrosem Adhanomem:

„Dojde k dalším pandemiím a dalším závažným zdravotním krizím. Otázka nezní jestli, ale kdy. Společně musíme být lépe připraveni předvídat, předcházet, odhalovat, vyhodnocovat a účinně reagovat na pandemie vysoce koordinovaným způsobem. Za tímto účelem věříme, že by státy měly spolupracovat na nové mezinárodní smlouvě o připravenosti a reakci na pandemii.“

Všimněte si, že WHO má mít tímto neomezené kompetence ve zdravotních a klimatických otázkách, takže už vlastně nic nebrání tomu, aby byly vyhlášeny již velmi dlouho plánované klimatické lockdowny. A za nedodržení budou samozřejmě stanoveny drakonické pokuty.

Také je z výše uvedeného jasné, že EU to bude chtít protlačit na úrovni celé EU, plošně. Tedy pokud by se i chtěl některý stát EU ze smlouvy s WHO vyvléknout, tak to bez souhlasu EU nepůjde. A EU to nedovolí.

Zde by tak pomohl skutečně jedině rozpad všech globalistických zločineckých organizací – v čele s EU a WHO. A samozřejmě i uvěznění všech zločinců v nejvyšších „patrech“…

WHO zavádí „globální dohodu o pandemické připravenosti,“ která bude nadřazena národním ústavám – Nepřikrášlená realita islamizované Evropy

Trochu uvoľnia, aby neskôr VIAC priškrtili. Tieto nové mRNA vakcíny chystajú

Události 2O1 - buďte připraveni

VIDEO: Bývalý vicepresident Pfizeru varuje svět: „Vlády po celém světě vám lžou různymi způsoby, …
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
apredsasatoci
Ani WHO nemôže rozhodovať o mojom tele. To už nehovorím o tom, čo WHO predviedla za posledné 2 roky.
O ďalších zmasakrovanych telách a životoch, ktoré má WHO na rováši je škoda hovorit.
dyk
Poskladajte si to, alebo na Facebooku si najdite pana Blahu:
https
:/
/m
.fac
ebo
ok
.co
m/LBlaha?ref=sharing
apredsasatoci
Americký vojaci pomôžu na Slovenku, aby sa zvýšila preockovanost národa!
Ako povedal prorok Naď: Z domu do domu.
Ja hovorím: Utekajme!