Edward7
12.6K

Lekarz twierdzi; 50% dzieci, które cierpią na zapalenie mięśnia sercowego w wyniku szczepienia COVID …

Sprawozdanie grupy roboczej ds. analizy szczepionek w Niemczech- rense.com/…m-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany.pdf Niemiecka grupa robocza ds. analizy szczepionek COVID upubliczniła swoje …More
Sprawozdanie grupy roboczej ds. analizy szczepionek w Niemczech- rense.com/…m-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany.pdf
Niemiecka grupa robocza ds. analizy szczepionek COVID upubliczniła swoje wstępne ustalenia w obszernym raporcie:

1. Substancje toksyczne znaleziono we wszystkich próbkach szczepionek COVID-19 - bez wyjątku.
2. Próbki krwi wszystkich osób, które były szczepione, wykazały wyraźne zmiany.
3. Im większa stabilność otoczki nanocząstek lipidowych, tym częstsze są działania niepożądane szczepionki.

1. We wszystkich próbkach szczepionek COVID-19, bez wyjątku, stwierdzono składniki, przy użyciu kilku metod pomiarowych, które:
- są, w stwierdzonych ilościach, toksyczne zgodnie z wytycznymi medycznymi,
- nie były deklarowane przez producentów jako obecne w szczepionkach, - są w przeważającej części metaliczne, - są widoczne pod mikroskopem w ciemnym polu jako charakterystyczne i złożone struktury o różnych rozmiarach, - tylko częściowo mogą być wyjaśnione jako wynik …
More