Godzina Krucjaty Modlitwy Jezus do Ludzkości o nawrócenie grzeszników

Link do rejestracji: Welcome! You are invited to join a webinar: Jesus to Mankind Global Crusade Prayer Hour for the Conversion of Sinners(with Live …