Clicks3.2K
pl.news
2

Znany jest tekst z Katakumb: rozgrzana "teologia wyzwolenia"

Tekst z katakumb został podpisany (film poniżej) przez większość delegatów na Synod Amazonii i opublikowany na IlSismografi.blogspot.com.

Zawiera on 15 punktów i jasno dowodzi, że starzejący się teologowie wyzwolenia, po przekazaniu sporej części Ameryki Łacińskiej w ręce Protestantów, dziś na nowo określają się już nie poprzez marksizm, ale ekologizm, a walkę "o obogich" przez rdzenność.

Dokument podsyca alarmizm klimatyczny i prosi o „pełen szacunku dialog ze wszystkimi duchowymi tradycjami”, czyli rozwija frazę promującą pogaństwo.

Autorzy proszą o porozumienie z „innymi wspólnotami chrześcijańskimi”, chociaż ewangelicy, główny rozmówca w Amazonii, unikają pogaństwa [byłych] katolików.

Sygnatariusze domagają się „życia synodalnego” w stylu anglikańskim w parafiach i diecezjach, zasłony dymnej promującej modernizm poprzez „demokratyczne” głosowanie.

Wzywają ponadto do „pilnego uznania” „posług kościelnych już istniejących we wspólnotach”, do „prawa” do „Stołu Eucharystii”, do „posługi liderek wspólnot kobiecych”, do ograniczonego użycia tworzyw sztucznych, zwiększenia wykorzystania transportu publicznego (14) oraz przyjmowania migrantów i uchodźców (15).

Czy w dorzeczu Amazonki są migranci i uchodźcy?

#newsXeyvadjwry

...i nie będzie letnich...
jeno zimni i gorący...
marcys.td
Odszczepieńcy, kościół szatana. ..No ale tak przecież przeczuwaliśmy. Rentrons a Tradition!