Nejsvětější Panna a kněžský celibát (1. část)

PS: Netreba si všímať falošných židov,satanistov,sektárov napríklad aj tu na gloria.tv tých čo sú mimo pravej Svätej RKC lebo radi dehonestujú,…
U.S.C.A.E.
Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi A nepovedal ani: choď jej povedať, že nie je moja matka, ale v rámci svojej reči diskutuje s tým, čo mu to oznámil: nasleduje totiž 48 on však odvetil tomu, čo mu to vravel: Kto je moja matka a kto sú moji bratia?

Hilár, Komentár k Matúšovi Nemáme si myslieť, že k svojej matke cítil nevôľu, keď jej pri svojom umučení s láskou venoval najväčšiu starostlivosť.

More
Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi A nepovedal ani: choď jej povedať, že nie je moja matka, ale v rámci svojej reči diskutuje s tým, čo mu to oznámil: nasleduje totiž 48 on však odvetil tomu, čo mu to vravel: Kto je moja matka a kto sú moji bratia?

Hilár, Komentár k Matúšovi Nemáme si myslieť, že k svojej matke cítil nevôľu, keď jej pri svojom umučení s láskou venoval najväčšiu starostlivosť.

Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi Lebo keby chcel zaprieť matku, určite by to urobil vtedy, keď mu ju Židia vyhadzovali na oči.

Hieronym Nezaprel teda matku, hoci to Markión a Mání hovoria, aby si mysleli, že sa narodil z preludu, ale apoštolov postavil vyššie než príbuzných, aby sme aj my v láske dávali prednosť duchu pred telom. A neodmieta zachovávať lásku k matke, veď prikazuje: „cti otca svojho i svoju matku,“ ale ukazuje, že väčší záväzok má voči otcovým tajomstvám než voči matkiným citom: preto nasleduje 49 vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia.
U.S.C.A.E.
Boh dokonale chápe našu prirodzenosť vie že ku Kristovi máme stále odstup lebo predsa len Boh a dokonalý človek hlavne Božstvo oslňuje a vždy nejaký strach priblížiť sa zanecháva tak Otec dal medzi nás a Syna Matku lebo mama je mama a táto nás miluje viac ako naše
U.S.C.A.E.
tá nepochopiteľná Láska že Vtelený Boh túži sa dať prehovárať Matkou aby sa zmiloval nad nami o toto sa oberajú protestanti a tzv. "dospelí katolíci" On vie ako rozhodne ale tie prosby od večnosti do rozhodnutí zahrnul
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Radšej takých viac zaujíma satanista globalista putin - putler ako matka Božia a matka katolíkov Panna Mária,ktorá má veľmi veľkú úlohu v kresťanstve so svätým ružencom. Kto nemá matku Božiu Pannu Máriu nemá potom syna Božieho Ježiša Krista.
U.S.C.A.E.
Ona je aj Matka nekatolíkov a stará sa aj o to aby sa nimi stali neboj sa písať veľké eM lebo je v pravom zmysle Matka Božia naše mamy tiež nevytvorili našu dušu a sú našimi mamami v zmysle celého človeka
U.S.C.A.E.
prostredníkom medzi Otcom a ľuďmi je Bohočlovek Ježiš Kristus prostredníčkou medzi ľuďmi a Pánom Ježišom Kristom je Panna Mária a že Katolícke Náboženstvo je proti ženám som počul 😊 však bez Ženy by sme boli už dávno stratení